Znaleziono 1 artykuł

Sofia Berezanska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cmentarzysko kurhanowe kultury trzcinieckiej z okolic Netiszyna na Wołyniu (grupa I) Sofia Berezanska Walerij Samoljuk Halina Taras s. 184-214