Znaleziono 28 artykułów

Wiesław Koman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hyża, gm. Zamość, woj. zamojskie, st. 1 Wiesław Koman s. 12
Łubcze, gm. Jarczów, woj. zamojskie, St. 26, AZP 94-92/19 Wiesław Koman s. 13-14
Czerniczyn, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 4 Wiesław Koman s. 18-19
    Zacytuj
  • Udostępnij
Łubcze, gm. Jarczów, woj. zamojskie, St. 2, AZP 94-91/30 Wiesław Koman s. 19-20
Łubcze, st. 1, gm. Jarczów, woj. zamojskie, AZP 94-91/29 Wiesław Koman Jan Machnik s. 20-22
Czerniczyn, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 3 Andrzej Kokowski Wiesław Koman s. 23
Czerniczyn, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 3 Andrzej Kokowski Wiesław Koman s. 27
Horodło, st. 12, gm. loco, woj. zamojskie, AZP 85-95/34 Wiesław Koman s. 27
Hrebenne, st. 31, gm. Horodło, woj. zamojskie Wiesław Koman s. 28
Hubinek, st. 3, gm. Ulhówek, woj. zamojskie, AZP 94-91 Wiesław Koman s. 29
Hrebenne, st. 31, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/75 Wiesław Koman s. 33-34
    Zacytuj
  • Udostępnij
Olchowiec, gm. Obsza, woj. zamojskie. Stanowisko 8 Wiesław Koman s. 34
Sprawozdanie z badań kurhanu na stan. 27 w Łubczu, woj. zamojskie Wiesław Koman s. 37-44
Świerszczów, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 27 Andrzej Kokowski Wiesław Koman s. 38
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kaczórki, gm. Krasnobród, woj. zamojskie, st. 2 Wiesław Koman s. 38-39
Wyniki ratowniczych badań kurhanu nr 2 kultury ceramiki sznurowej w Łubczu na stan. 25, pow. Tomaszów Lubelski Wiesław Koman s. 41-56
Stefankowice, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 23 Andrzej Kokowski Wiesław Koman s. 53
Łubcze, st. 27, gm. Jarczów, woj. zamojskie, AZP 94-91/20 Wiesław Koman s. 54-55
Krasnobród-Zagóra, gm. Krasnobród, woj. zamojskie. Stanowisko 4 Wiesław Koman s. 60-61
Wieniawka, gm. Horodło, woj. zamojskie. Stanowisko 6 Andrzej Kokowski Wiesław Koman s. 60
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych kurhanu kultury ceramiki sznurowej na stan. 3 w Hubinku, woj. zamojskie Wiesław Koman s. 61-68
Janki Dolne, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-96 Wiesław Koman Józef Niedźwiedź s. 67-68
Wronowice-Paprzyce, st. 2, gm. Werbkowice, woj. zamojskie, AZP 89-92/4 Wiesław Koman Józef Niedźwiedź s. 80
Badania ratownicze na wielokulturowych stanowiskach nr 11 i 12 w Jankach Dolnych, woj. zamojskie Wiesław Koman Józef Niedźwiedź s. 86-92
Janki Dolne, st. 12, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-96 Wiesław Koman Józef Niedźwiedź s. 113
Mokre, gm. Zamość, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Wiesław Koman s. 146-147
Mokre, gm. Zamość, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Wiesław Koman s. 163-164
Zaginione kolekcje : kamienne zabytki archeologiczne ze zbiorów Izby Pamięci w dawnym Liceum Ogólnokształcącym w Tyszowcach Marta Karaś Wiesław Koman Jerzy Libera s. 243-254