Znaleziono 8 artykułów

Ewa Prusicka-Kołcon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z badań sondażowych na terenie "Zamczyska" w Terebińcu, pow. hrubieszowski, w 2002 roku Ewa Prusicka-Kołcon s. 121-125
Drugi sezon badań na tzw. gródku stożkowatym w Gozdowie, stan. 1, pow. Hrubieszów Ewa Prusicka-Kołcon s. 142-145
Pomnik Legionisty w Hrubieszowie - wyniki nadzoru archeologicznego Ewa Prusicka-Kołcon s. 153-157
Wyniki badań archeologicznych na stan. 7/28 "Zamczysko" w Niemirówku, woj. zamojskie Ewa Prusicka-Kołcon s. 183-185
Wyniki badań tzw. gródka stożkowatego w Gozdowie, stan. 1, pow. Hrubieszów Ewa Prusicka-Kołcon s. 191-196
Szklane pucharki dzwonowate z Zamościa od końca XVI wieku do końca XVII wieku Ewa Prusicka-Kołcon s. 230-239
Grób kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska 1 w Gozdowie, pow. hrubieszowski Ewa Prusicka-Kołcon Anna Zakościelna s. 243-251
Niemirówek, st. 7/28 "Zamczysko", gm. Tarnawatka, woj. zamojskie, AZP 92-89/- Ewa Prusicka-Kołcon s. 303-304