Znaleziono 36 artykułów

Ryszard Szczygieł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Ryszard Szczygieł s. 7-8
Miasta prywatne w sieci miejskiej Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów : Uwagi wstępne Zdzisław Noga Ryszard Szczygieł s. 9-11
Miasta prywatne w Polsce od XIV wieku do 1772 roku – chronologia lokacji, właściciele, pełnione funkcje Ryszard Szczygieł s. 13-45
Rzemiosło miejskie w Opolu Lubelskim Ryszard Szczygieł s. 33-49
Lubelska Rada miejska w okresie tumultu 1522-1523 r. Ryszard Szczygieł s. 43-51
Rola przywilejów lokacyjnych w procesie powstawania miast w XV - XVII w. na przyładzie Uchań Ryszard Szczygieł s. 51-59
Początki organizacji cechowej w Opolu Lubelskim Ryszard Szczygieł s. 65-81
"Lublin - zarys dziejów miasta", Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski, Lublin 1993 : [recenzja] Bożena Nowak Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 117-118
Miasta polskie za ostatnich Jagiellonów : przegląd badań Ryszard Szczygieł s. 127-153
"Statystyka obrotów towarowych na komorach celnych województwa sandomierskiego 1764 - 1766", Zenon Guldon, Lech Stępkowski, Kielce 1986 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Zenon Guldon (aut. dzieła rec.) Lech Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 128-129
"Promysłowist' Lwowa u period feodalizmu XIII-XIX st.", Ja[rosław] P[awłowycz] Kiś, Lwiw 1968 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Jarosław Pawłowycz Kiś (aut. dzieła rec.) s. 137-141
"Košice - Balt. Wýroba a obchod v styku východoslovenských miest s Pruskom (1275 - 1526)", Ondrej R. Halaga, Košice 1975 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Ondrej R. Halaga (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"Rzemiosło miejskie województwa bełskiego w pierwszej połowie XVII wieku. Zagadnienia kryzysu gospodarczego Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku", Maurycy Horn, Wrocław 1966 : [recenzja] Ryszard Szczygieł s. 162-166
"Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XV i pierwszej połowie XVII wieku", Jan M. Małecki, Wrocław - Warszawa - Kraków 1968 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Jan M. Małecki (aut. dzieła rec.) s. 184-187
Dokument z r. 1406 dla Kazimierza Dolnego czy Kazimierza Krakowskiego? Ryszard Szczygieł s. 197-202
"Mieszczaństwo krakowskie XVII wieku", Janina Bieniarzówna, Kraków 1969 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) s. 211-214
Jubileusz 40-lecia Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego Ryszard Szczygieł s. 215-216
Cyrulik opolski Stanisław Lasko i jego testament z roku 1630 Ryszard Szczygieł s. 227-231
Stefan Wojciechowski (1 I 1899 - 8 III 1980) Jan Gurba Ryszard Szczygieł s. 229-231
"Dzieje Urzędowa", red. Ryszard Szczygieł, Marian Surdacki, Lublin–Urzędów 2011 : [recenzja] Mariusz Bartnicki Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 230-232
Zamość w dawnej Rzeczypospolitej Ryszard Szczygieł s. 232-236
Sesja naukowa w Końskowoli Ryszard Szczygieł s. 236-237
"Kolegiata w Zamościu. Studia i materiały do historii i teorii architektury i urbanistyki", Jerzy Kowalczyk, Warszawa 1968 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 237-240
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1969 Ryszard Szczygieł s. 239-248
"Kul'turnyje svjazi Rusi i Pol'ši w XIV - načale XV v.", A. I Rogov, Moskwa 1972 : [recenzja] Ryszard Szczygieł A.I. Rogov (aut. dzieła rec.) s. 239-244
X Powszechny Zjazd Historyków Polskich Ryszard Szczygieł s. 240-248
"Lokacje miast w Polsce XVI wieku", Ryszard Szczygieł, Lublin 1989 : [recenzja] Kazimierz Myczko Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 262-265
Nowe czasopismo slawistyczne na Ukrainie Ryszard Szczygieł s. 267-272
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1970 Bartłomiej Dobrzański Ryszard Szczygieł s. 271-277
"Dzieje Kocka do roku 1939", Henryk Mierzwiński, Warszawa 1990 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Henryk Mierzwiński (aut. dzieła rec.) s. 279-282
„Studia z dziejów Kocka”, pod redakcją Ryszarda Szczygła, Lublin 2003 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 287
"Dzieje Biłgoraju", Jerzy Markiewicz, Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski, Lublin 1985 : [recenzja] Jan Krukowski Ryszard Szczygieł Jerzy Markiewicz (aut. dzieła rec.) Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 292-294
Nowe tendencje w procesie dydaktycznym nauk pomocniczych historii Ryszard Szczygieł Ludwik Zabielski s. 305-307
"Konflikty społeczne w Lublinie w pierwszej połowie XVI wieku", Ryszard Szczygieł, Warszawa 1977 : [recenzja] Zbigniew Morawski Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 349-351
"Miasta polskie. Dokumentacja archiwalna", red. T. Walichnowski, Warszawa-Łódź 1981 : [recenzja] Ryszard Szczygieł T. Walichnowski (aut. dzieła rec.) s. 375-378
"Dzieje Końskowoli", pod red. Ryszarda Szczygła, Lublin 1988 : [recenzja] Wacław Urban Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 618-619