Znaleziono 4 artykuły

Jan M. Małecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dzieje Krakowa, t. 2", Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Kraków 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) Jan M. Małecki (aut. dzieła rec.) s. 367-372
"Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XVI i pierwszej połowie XVII wieku", Jan M. Małecki, Wrocław [etc.] 1968 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jan M. Małecki (aut. dzieła rec.) s. 408-411
"Dzieje Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772", Marian Pawlak, Olsztyn 1972 : [recenzja] Jan M. Małecki Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 689-693
"Dzieje Krakowa, t. 2", Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Kraków 1984 : [recenzja] Wojciech Biliński Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) Jan M. Małecki (aut. dzieła rec.) s. 814-815