Znaleziono 12 artykułów

Janina Bieniarzówna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mieszczaństwo krakowskie XVII w. : z badań nad strukturą społeczną miasta", Janina Bieniarzówna, Kraków 1969 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) s. 144-145
"Zmierzch sławetnych : z życia mieszczan w Krakowie w XVII i XVIII wieku", Jan Pachoński, Kraków 1956 : [recenzja] Janina Bieniarzówna Jan Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 147-154
"Mieszczaństwo krakowskie XVII wieku", Janina Bieniarzówna, Kraków 1969 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Materiały do powstania Kostki Napierskiego 1651", Adam Przyboś, Wrocław 1951 : [recenzja] Janina Bieniarzówna Adam Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 216-222
"Powstanie chłopskie w starostwie lanckorońskim i nowotarskim w r. 1670", Adam Przyboś, Kraków 1953 : [recenzja] Janina Bieniarzówna Adam Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 265-270
Projekty reform magnackich w połowie XVIII wieku : (nowe dążenia ekonomiczne) Janina Bieniarzówna s. 304-330, 490-491
Dwa wystąpienia chłopskie w starostwie lanckorońskiem w latach 1670 i 1699/1700 Janina Bieniarzówna s. 334-351, 471-473
"Dzieje Krakowa, t. 2", Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Kraków 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) Jan M. Małecki (aut. dzieła rec.) s. 367-372
"Kraków w latach 1796-1918, Dzieje Krakowa, t. 3", Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Kraków 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) s. 430
Chłopi w rzemiośle krakowskim w XVII wieku Janina Bieniarzówna s. 497-514, 612-613
"Walka chłopów w Kasztelanii Krakowskiej", Janina Bieniarzówna, Warszawa 1953 : [recenzja] Juliusz Bardach Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) s. 625-627
"Dzieje Krakowa, t. 2", Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Kraków 1984 : [recenzja] Wojciech Biliński Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) Jan M. Małecki (aut. dzieła rec.) s. 814-815