Znaleziono 8 artykułów

Jan Krukowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jan Długosz jako wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka Jan Krukowski s. 3-35
Szkolnictwo parafialne Krakowa w dobie Komisji Edukacji Narodowej (1777-1794) Jan Krukowski s. 23-40
Szkoły pokątne w Krakowie w okresie Komisji Edukacji Narodowej Jan Krukowski s. 69-82
"Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku", Jan Ryś, Warszawa 1995 : [recenzja] Jan Krukowski Jan Ryś (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Album uczniów Chełmińskiego Gimnazjum Akademickiego 1692-1816", Zbigniew Nowak, Przemysław Szafran, Wrocław [etc.] 1975 : [recenzja] Jan Krukowski Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Przemysław Szafran (aut. dzieła rec.) s. 220-223
Problematyka historii wychowania w pracach magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w latach 1974-1986 Jan Krukowski s. 223-230
"Dzieje Biłgoraju", Jerzy Markiewicz, Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski, Lublin 1985 : [recenzja] Jan Krukowski Ryszard Szczygieł Jerzy Markiewicz (aut. dzieła rec.) Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 292-294
Andrzeja Cyankiewicza portret skorygowany Jan Krukowski s. 615-630