Znaleziono 9 artykułów

Jan Ryś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan szkolnictwa parafialnego w miastach Małopolski w XIII w. Jan Ryś s. 3-19
Ludzie uczeni w miastach małopolski w XV w. Jan Ryś s. 3-20
Rodzina szlachecka jako miejsce wychowania i szkolenia wojskowego w okresie staropolskim Barbara Ciupińska Jan Ryś s. 39-51
Rodzina szlachecka w świetle staropolskich poradników gospodarskich Jan Ryś s. 109-126
"Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego", T. 19, z. 3-4, Radom 1982 : [recenzja] Jan Ryś s. 187-188
XVIII Międzynarodowa Stała Konferencja Historyków Wychowania "Szkolnictwo w zmieniających się społeczeństwach. Badania historyczne i porównawcze (ok. 1750-1996)", Kraków, 6-9 sierpnia 1996 Jan Ryś s. 187-188
"Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku", Jan Ryś, Warszawa 1995 : [recenzja] Jan Krukowski Jan Ryś (aut. dzieła rec.) s. 200-202
Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Wychowania, Kraków 6 grudnia 1994 Jan Ryś s. 205-208
Szkoły Małopolski średniowiecznej w świetle ostatniej monografii : (na marginesie pracy Jana Rysia, Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku, Warszawa 1995) Krzysztof Stopka Jan Ryś (aut. dzieła rec.) s. 615-630