Znaleziono 5 artykułów

Krzysztof Stopka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura dziecięca w Padwie XIX w. Krzysztof Stopka s. 41-49
"Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264)", Adam Fijałkowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Krzysztof Stopka Adam Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 149-154
"Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264)", Adam Fijałkowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Krzysztof Stopka Adam Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 187-192
„Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich”, Krzysztof Stopka, Kraków 1994 : [recenzja] Adam Fijałkowski Krzysztof Stopka (aut. dzieła rec.) s. 471-474
Szkoły Małopolski średniowiecznej w świetle ostatniej monografii : (na marginesie pracy Jana Rysia, Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku, Warszawa 1995) Krzysztof Stopka Jan Ryś (aut. dzieła rec.) s. 615-630