Znaleziono 10 artykułów

Marian Surdacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opiekuńcza funkcja Szpitala Świętego Ducha w Rzymie w XVII-XVIII w. Marian Surdacki s. 109, 3-22
Edukacyjno-opiekuńcze funkcje cechów urzędowskich w XVI-XVIII wieku Marian Surdacki s. 7-48
Szkoła parafialna i oświata w Urzędowie w XV-XVIII wieku Marian Surdacki s. 29-64
Wychowanie dziewcząt w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVII-XVIII wieku Marian Surdacki s. 31-63
"Opieka społeczna w Wielkopolsce Zachodniej w XVII i XVIII wieku", Marian Surdacki, Lublin 1992 : [recenzja] Włodzimierz Witczak Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) s. 132-135
"Dzieci porzucone w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVIII wieku", Marian Surdacki, Lublin 1998 : [recenzja] Joanna Schiller Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) s. 153-155
"Dzieci porzucone w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVIII wieku", Marian Surdacki, Lublin 1998 : [recenzja] Stanisław Litak Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Religie - Edukacja - Kultura. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi", pod red. Mariana Surdackiego, Lublin 2002 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Dzieje Urzędowa", red. Ryszard Szczygieł, Marian Surdacki, Lublin–Urzędów 2011 : [recenzja] Mariusz Bartnicki Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Dzieci porzucone w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVIII wieku”, Marian Surdacki, Lublin 1998 : [recenzja] Adam Fijałkowski Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) s. 297-299