Znaleziono 8 artykułów

Jerzy Kowalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikołaj Żelichowski niepokorny Obywatel Miasta Kielce w latach 1861–1865 Jerzy Kowalczyk s. 163-181
Dzieła Macieja Polejowskiego w Ziemi Sandomierskiej Jerzy Kowalczyk s. 187-237
"Miejsca pamięci powstania styczniowego 1863-1864 na terenie województwa świętokrzyskiego", Jerzy Kowalczyk, Kielce 2013 : [recenzja] Marcin Medyński Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Necessitas et Ars : studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi", t. 1-2, pod red. Barbary Otwinowskiej, Aliny Nowickiej-Jeżowej, Jerzego Kowalczyka i Adama Karpińskiego, Warszawa 1993 : [recenzja] Danuta Künstler-Langner Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 225-231
"Kolegiata w Zamościu. Studia i materiały do historii i teorii architektury i urbanistyki", Jerzy Kowalczyk, Warszawa 1968 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Inicjatywy Jana Zamoyskiego na polu kultury artystycznej", Jerzy Kowalczyk, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Ryszard Mączyński Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 239
Jerzy Kowalczyk, "Dwudziestoletni dorobek w badaniach nad sztuką województwa lubelskiego 1944 - 1964", "Biuletyn Historii Sztuki" 1965, 27 Jerzy Kowalczyk J. Sz. s. 279
"Czterysta lat Zamościa. Materiały z Sesji Naukowej", red. Jerzy Kowalczyk, Wrocław 1983 : [recenzja] Wojciech Biliński Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 366-367