Znaleziono 21 artykułów

Jerzy Kowalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przygotowania do edycji inwentaryzacji Kazimierza Stronczyńskiego Jerzy Kowalczyk s. 51-66
"Bibliografia zawartości wydawnictw muzeów w Polsce za lata 1945-1972. Druki zwarte i ciągłe", Maria Laskowska, Beata Pawłowska-Wilde, Warszawa 1974 : [recenzja] Jerzy Kowalczyk Maria Laskowska (aut. dzieła rec.) Beata Pawłowska-Wilde (aut. dzieła rec.) s. 70-71
Powołanie i działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości z perspektywy siedemdziesięciu lat Jerzy Kowalczyk s. 99-103
Ars Sacra et Restauratio Marta Michałowska Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 105-106
Powołanie Komisji Ochrony Zabytków przez warszawskich historyków sztuki Jerzy Kowalczyk s. 124
O potrzebie słownika zasłużonych dla ochrony i konserwacji zabytków Jerzy Kowalczyk s. 142-143
Działalność Komisji Ochrony Zabytków warszawskich historyków sztuki w 1972 r. Jerzy Kowalczyk s. 144-147
"Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. 1. Rysunki Napoleona Ordy", Zofia Kucielska, Zofia Tobiaszowa, Warszawa 1975 : [recenzja] Jerzy Kowalczyk Zofia Kucielska (aut. dzieła rec.) Zofia Tobiaszowa (aut. dzieła rec.) s. 149-150
    Zacytuj
  • Udostępnij
Mikołaj Żelichowski niepokorny Obywatel Miasta Kielce w latach 1861–1865 Jerzy Kowalczyk s. 163-181
Dzieła Macieja Polejowskiego w Ziemi Sandomierskiej Jerzy Kowalczyk s. 187-237
Drzewa a ochrona historycznego krajobrazu w mieście Jerzy Kowalczyk s. 194-203
"Miejsca pamięci powstania styczniowego 1863-1864 na terenie województwa świętokrzyskiego", Jerzy Kowalczyk, Kielce 2013 : [recenzja] Marcin Medyński Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Wprowadzenie Jerzy Kowalczyk s. 209-210
Rekonstrukcje zabytków architektury w Zamościu Jerzy Kowalczyk s. 210-222
"Necessitas et Ars : studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi", t. 1-2, pod red. Barbary Otwinowskiej, Aliny Nowickiej-Jeżowej, Jerzego Kowalczyka i Adama Karpińskiego, Warszawa 1993 : [recenzja] Danuta Künstler-Langner Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 225-231
"Kolegiata w Zamościu. Studia i materiały do historii i teorii architektury i urbanistyki", Jerzy Kowalczyk, Warszawa 1968 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Inicjatywy Jana Zamoyskiego na polu kultury artystycznej", Jerzy Kowalczyk, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Ryszard Mączyński Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 239
Komisja Ochrony Zabytków i Grono Konserwatorów przy Oddziale Warszawskim SHS Jerzy Kowalczyk s. 270-271
Jerzy Kowalczyk, "Dwudziestoletni dorobek w badaniach nad sztuką województwa lubelskiego 1944 - 1964", "Biuletyn Historii Sztuki" 1965, 27 Jerzy Kowalczyk J. Sz. s. 279
Warszawskie Grono Konserwatorów przy SHS Jerzy Kowalczyk s. 336-337
"Czterysta lat Zamościa. Materiały z Sesji Naukowej", red. Jerzy Kowalczyk, Wrocław 1983 : [recenzja] Wojciech Biliński Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 366-367