Znaleziono 26 artykułów

Wanda Kozak-Zychman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały kostne z pochówków ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 3 w Pawłowie, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie Wanda Kozak-Zychman s. 20-21
Materiały antropologiczne ze zniszczonych pochówków ludności kultury amfor kulistych na stanowisku 6 w Mętowie, pow. lubelski Wanda Kozak-Zychman Agnieszka Trzaska s. 31-34
Pochówki z cmentarzyska ludności kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, pow. Sandomierz (badania 2001-2003 r.) Wanda Kozak-Zychman Marcin Szeliga s. 33-41
Materiał antropologiczny z cmentarzyska ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 3 w Pawłowie, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie Wanda Kozak-Zychman s. 33-34
Materiały antropologiczne z grobów ludności kultury pucharów lejkowatych, ceramiki sznurowej i kultury mierzanowickiej w Malicach Kościelnych (stan. 1), woj. świętokrzyskie Ewa Gauda-Pilarska Wanda Kozak-Zychman s. 38-40
Pochówki na cmentarzysku ludności kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Święcica, pow. sandomierski, stan. 1 Wanda Kozak-Zychman s. 49-52
Charakterystyka antropologiczna szczątków kostnych z grobów ludności kultury pucharów lejkowatych i kultury ceramiki sznurowej w Malicach Kościelnych (stan. 1), woj. tarnobrzeskie Ewa Gauda Wanda Kozak-Zychman s. 56-60
Pochówek kultury mierzanowickiej na stanowisku 2 w Podlodowie, pow. Tomaszów Lubelski Wanda Kozak-Zychman s. 68-69
Szczątki kostne z kurhanu kultury ceramiki sznurowanej w miejscowości Łubcze, pow. tomaszowski, stan. 25 Wanda Kozak-Zychman s. 69-70
Materiał antropologiczny z grobu nr 1 kultury strzyżowskiej odkrytego w miejscowości Janki, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie Wanda Kozak-Zychman s. 72-73
Szczątki kostne z ciałopalnego cmentarzyska młodszego okresu przedrzymskiego w miescowości Pikule, stan. 2, pow. Janów Lubelski Wanda Kozak-Zychman Marcin Szeliga s. 95-97
Szczątki kostne z grobów ciałopalnych ludności kultury łużyckiej z Gródka nad Bugiem, stan. 1B, gm. Hrubieszów, woj. lubelskie Ewa Gauda-Pilarska Wanda Kozak-Zychman s. 113-114
Materiały antroplogiczne z XVI-XVIII-wiecznego cmentarzyska w Lublinie, stan. Ogród Saski Wanda Kozak-Zychman Marcin Szeliga s. 146-148
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 15 Andrzej Kokowski Wanda Kozak-Zychman s. 146-147
Zróżnicowanie morfologiczne w kontekście strategii kulturowych ludności środkowego neolitu z Lubelszczyzny Wanda Kozak-Zychman s. 159-163
Wyniki dalszych badań antropologicznych szczątków kostnych z pochówków kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na stan. 1C w Gródku, pow. Hrubieszów Wanda Kozak-Zychman Marcin Szeliga s. 173-175
Szczątki kostne z pochówków ludności kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na stan. 26 w Strzyżowie, pow. Hrubieszów Wanda Kozak-Zychman Zuzanna Maślanka s. 176-182
Szczątki kostne z grobu kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej w miejscowości Husynne, stan. 2, gm. Hrubieszów, woj. Zamość Wanda Kozak-Zychman s. 187-188
Materiały kostne z pochówków kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na stanowisku 10 w Stryżowie, gm. Horodło, woj. Zamość Ewa Gauda Wanda Kozak-Zychman s. 189-192
Stan badań antropologicznych nad materiałami neolitycznymi z Lubelszyzny Wanda Kozak-Zychman s. 235-237
Materiały antropologiczne z grobów kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej odkrytych na terenie woj. zamojskiego Ewa Gauda Wanda Kozak-Zychman s. 245-253
Pochówek szkieletowy w kurhanie wczesnośredniowiecznym w Horodyszczu, pow. Biała Podlaska Piotr N. Kotowicz Wanda Kozak-Zychman Daniel Tereszczuk s. 248-250
Materiał kostny ze zniszczonego grobu ludności kultury lubelsko-wołyńskiej na stanowisku 1 w Gozdowie, pow. hrubieszowski Wanda Kozak-Zychman s. 253-254
Zniszczony pochówek kultury lubelsko-wołyńskiej odkryty w miejscowości Sitaniec-Wolica, pow. zamojski, stanowisko 3. Analiza antropologiczna. Wanda Kozak-Zychman s. 255-256
Analiza materiałów kostnych z grobów kultury strzyżowskiej na stanowisku 27 i 28 w Strzyżowie, woj. zamojskie Wanda Kozak-Zychman Arkadiusz Tajer s. 269-272
Tadeusz Dzierżykray-Rogalski (1918-1998) w dziesięciolecie śmierci Jan Gurba Wanda Kozak-Zychman s. 353-356