Znaleziono 24 artykuły

Zenon Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauczanie fizyki w Akademii Chełmińskiej Wiesław Mincer Zenon Nowak
Plan okolicy Bramy Mariackiej w Malborku z 1650 r. Zenon Nowak Andrzej Tomczak s. 31-36
Rozwój przestrzenny miasta Susza Zenon Nowak s. 60-75
Przydatność badawcza ksiąg miejskich Chełmna z XIV i XV wieku Zenon Nowak s. 73-84
Dwa memoriały toruńskich fizyków miejskich przeciw fałszywym doktorom z roku 1587 Zenon Nowak s. 73-91
Akt rozpoczynający "Wielką Wojnę". List wypowiedni wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z 6 sierpnia 1409 roku Zenon Nowak s. 79-85
"Nicolaus Copernicus 1473-1543. Domherr, Arzt, Astronom, Persönlichkeit und Geschichte", Bernhard-Maria Rosenberg, Göttingen-Frankfurt-Zürich 1973 : [recenzja] Zenon Nowak Bernhard-Maria Rosenberg (aut. dzieła rec.) s. 85-87
Kilka uwag o świadomości narodowej i państwowej w Danii w pierwszej połowie XV wieku Zenon Nowak s. 93-107
"Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność", Karol Górski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973 : [recenzja] Zenon Nowak Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 98-101
Walka Danii o Szlezwik i Polski o Pomorze w pierwszej połowie XV w. : uwagi na płaszczyźnie porównawczej Zenon Nowak s. 99-111
"Die Gotlandfeldzüge des Deutschen Ordens 1398-1408", Friedrich Benninghoven, "Zeitschrift für Ostforschung" 13, 1964, h. 3 : [recenzja] Zenon Nowak Friedrich Benninghoven (aut. dzieła rec.) s. 124-128
"Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525", bearb. von Eryk Joachim, hrsg. von Walter Hubatsch, "Register zu Pars I und Pars II", Göttingen 1965 : [recenzja] Zenon Nowak Walter Hubatsch (aut. dzieła rec.) Eryk Joachim (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Lata wojny trzynastoletniej w „Rocznikach, czyli kronikach” inaczej „Historii polskiej” Jana Długosza (1454-1466), vol. 1-2 (Komentarz krytyczny)", oprac. S. M. Kuczyński przy współudziale K. Górskiego (sprawy krzyżackie) oraz W. Dworzaczka, W. Madydy, G. Małaczyńskiej, B. Stachonia, T. Wasilewskiego, S. Zajączkowskiego, I. Zarębskiego, Łódź 1964-65 : [recenzja] Zenon Nowak W. Dworzaczek (aut. dzieła rec.) K. Górski (aut. dzieła rec.) S. M. Kuczyński (aut. dzieła rec.) W. Madyda (aut. dzieła rec.) G. Małaczyńska (aut. dzieła rec.) B. Stachoń (aut. dzieła rec.) T. Wasilewski (aut. dzieła rec.) S. Zajączkowski (aut. dzieła rec.) I. Zarębski (aut. dzieła rec.) s. 163-167
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. 35, 1971, h. 96 ; Bd. 36, 1972, h. 97 : [recenzja] Zenon Nowak s. 167-169
"Die 'Banderia Prutenorum' des Jan Długosz - eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410. Untersuchungen zu Aufbau, Entstehung und Quellenwert der Handschrift. Mit einem Anhang: Farbige Abbildungen und Erläuterungen des Textes", Sven Ekdahl, Göttingen 1976 : [recenzja] Zenon Nowak Sven Ekdahl (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Probleme um Friedrich II.", hrsg. von Josef Fleckenstein, Sigmaringen 1974 : [recenzja] Zenon Nowak Josef Fleckenstein (aut. dzieła rec.) s. 313-315
Rozwój przestrzenny miasta Bisztynka Zenon Nowak s. 376-384
"Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411", Zenon Nowak, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 69, 1964, z. 1 : [recenzja] Józef Judziński Zenon Nowak (aut. dzieła rec.) s. 432-434
"L'Ordine teutonico. Alle origine dello prussiano", Karol Górski, Torino 1971 : [recenzja] Zenon Nowak Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 460-461
"Wojna polsko-krzyżacka 1414 r., tzw. 'wojna głodowa'", Jerzy Goździelewski, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" T. 16, 1971, cz. 2 : [recenzja] Zenon Nowak Jerzy Goździelewski (aut. dzieła rec.) s. 465-468
"Der Krieg zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen im Jahre 1422", Sven Ekdahl, "Zeitschrift für Ostforschung" 13, [1964], h. 4 : [recenzja] Zenon Nowak Sven Ekdahl (aut. dzieła rec.) s. 485-486
"Historisch-geographischer Atlas des Preussenlandes", Lieferung 1, hrsg. von Hans Mortensen, Gertrud Mortensen, Reinhard Wenskus, Wiesbaden 1968 : [recenzja] Zenon Nowak Hans Mortensen (aut. dzieła rec.) Gertrud Mortensen (aut. dzieła rec.) Reinhard Wenskus (aut. dzieła rec.) s. 506-507
"Das Pfennigschuldbuch der Komturei Christburg", hrsg. und bearb. von Heide Wunder, Köln-Berlin 1969 : [recenzja] Zenon Nowak Heide Wunder (aut. dzieła rec.) s. 511-512
"Der Deutsche Orden im Zeitalter der polnisch-litauischen Union. Die Amtszeit des Hochmeisters Konrad Zöllner von Rotenstein (1382-1390)", Harro Gersdorf, Marburg Zenon Nowak Harro Gersdorf (aut. dzieła rec.) s. 642-643