Znaleziono 2 artykuły

Eryk Joachim

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525", bearb. von Eryk Joachim, hrsg. von Walter Hubatsch, "Register zu Pars I und Pars II", Göttingen 1965 : [recenzja] Zenon Nowak Walter Hubatsch (aut. dzieła rec.) Eryk Joachim (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Regesta historico-diplomatica. Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525", Pars I, Index Tabularii Ordinis S. Mariae Theutonicorum, Regesten zum Ordensbriefarchiv, Vol. 3: 1511-1525, bearb. von E. Joachim, hrsg. von W. Hubatsch, mit Register zu Band 1/3, Göttingen 1973 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Walter Hubatsch (aut. dzieła rec.) Eryk Joachim (aut. dzieła rec.) s. 363-366