Znaleziono 1 artykuł

G. Małaczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Lata wojny trzynastoletniej w „Rocznikach, czyli kronikach” inaczej „Historii polskiej” Jana Długosza (1454-1466), vol. 1-2 (Komentarz krytyczny)", oprac. S. M. Kuczyński przy współudziale K. Górskiego (sprawy krzyżackie) oraz W. Dworzaczka, W. Madydy, G. Małaczyńskiej, B. Stachonia, T. Wasilewskiego, S. Zajączkowskiego, I. Zarębskiego, Łódź 1964-65 : [recenzja] Zenon Nowak W. Dworzaczek (aut. dzieła rec.) K. Górski (aut. dzieła rec.) S. M. Kuczyński (aut. dzieła rec.) W. Madyda (aut. dzieła rec.) G. Małaczyńska (aut. dzieła rec.) B. Stachoń (aut. dzieła rec.) T. Wasilewski (aut. dzieła rec.) S. Zajączkowski (aut. dzieła rec.) I. Zarębski (aut. dzieła rec.) s. 163-167