Znaleziono 68 artykułów

Antoni Mączak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Raz jeszcze o gospodarstwie żuławskim : w związku z artykułem, L. Żytkowicza, Gospodarstwo chłopskie na Żuławach Malborskich, "PH" t. 54, z. 4, s. 671-687 Antoni Mączak s. 104-117
"Kupieczeskij kapitał w fieodalno-kriepostniczeskoj Rossi", W. N. Jakowcewskij, Moskwa 1953 : [recenzja] Antoni Mączak W. N. Jakowcewskij (aut. dzieła rec.) s. 106-112
Spożycie i dochód narodowy : (w związku z książką A. Wyczańskiego, Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i w pierwszej połowie XVII w., Warszawa 1969) Marcin Kamler Antoni Mączak s. 112-120
Wyniki poszukiwań źródłowych dotyczących wojny polsko-szwedzkiej 1655-1660, dokonanych w Szwecji w r. 1955 Antoni Mączak s. 126-142
"The transformation of Europe, 1558-1648", Charles Wilson, London 1976 : [recenzja] Antoni Mączak Charles Wilson (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"The Crisis of the Aristocracy 1558-1641", Lawrence Stone, Oxford 1965 : [recenzja] Antoni Mączak Lawrence Stone (aut. dzieła rec.) s. 145-148
"The elizabethan conquest of Ireland : a pattern established 1565-76", Nicholas Canny, Hassock Sussex : [recenzja] Antoni Mączak Nicholas Canny (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"The ectates of Ramsey Abbey : a study in economic growth and organisation", J. Ambrose Rafits, Toronto 1957; "Tenure and mobility : studies in the social history of the mediaeval English village", J. Ambrose Rafits, Toronto 1964 : [recenzja] Antoni Mączak J. Ambrose Rafits (aut. dzieła rec.) s. 158-163
"Les noblesses européennes de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle", Jean-Pierre Labatut, Paris 1978 : [recenzja] Antoni Mączak Jean-Pierre Labatut (aut. dzieła rec.) s. 161-163
Obraz statystyczny Prus Królewskich w XVI wieku : Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku, oprac. Marian Biskup przy współudziale Lucjana Koca, Atlas Historyczny Polski, seria B: Mapy przeglądowe, 1, Warszawa 1961 Antoni Mączak s. 164-174
Rzeczpospolita szlacheckich samorządów Antoni Mączak s. 169-193
"Studi Storici Rivista trimestrale, T. 1, 1959-60, z. 1, Ottobre-Dicembre, red. odp. Gastone Manacorda : [recenzja] Stefan Kieniewicz Antoni Mączak Janusz Żarnowski s. 173-178
"Danmarks his­torie t. II: 1340—1648, cz. 2: 1559—1648", Helge Gamrath, Erling Ladewig Peterson, København 1980; "Fra standssamfund til rangssamfud 1500-1700", Erling Ladewig Petersen, "Dansk social historie" t. XII, København 1980 : [recenzja] Antoni Mączak Helge Gamrath (aut. dzieła rec.) Erling Ladewig Peterson (aut. dzieła rec.) s. 177-178
Kirasjer i husarz : (w związku z książką Rory Muir, Tactics and the Experience of Battle in the Age of Napoleon, Yale University Press, New Haven–London 1998. s. X, 342) Antoni Mączak Rory Muir (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Partiziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo", Trento 1978 : [recenzja] Antoni Mączak s. 185-186
Kongres Historii Gospodarczej w Monachium (23-27 sierpnia 1965) Iza Bieżuńska-Małowist Marian Małowist Antoni Mączak s. 185-188
"The estates of the higher nobility in fourteenth century England", G. A. Holmes, Cambridge 1957; "The estates of the Percy Family 1416-1537", J. M. V. Bean, London 1958 : [recenzja] Antoni Mączak J. M. V. Bean (aut. dzieła rec.) G. A. Holmes (aut. dzieła rec.) s. 194-196
Z zagadnień genezy rynku europejskiego : strefa baltycka Antoni Mączak Henryk Samsonowicz s. 198-222
"En Espagne, Développement économique. Subsistance. Déclin", José Gentil Da Silva ; avec représentation graphique des informations par Jacques Bertin, Paris 1965 : [recenzja] Antoni Mączak José Gentil Da Silva (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660", Sole Degn, Aarhus 1981 : [recenzja] Antoni Mączak Ole Degn (aut. dzieła rec.) s. 208-209
Rola kontaktów z zagranicą w dziejach sukiennictwa polskiego XVI i pierwszej połowy XVII wieku Antoni Mączak s. 243-272, 394-395
Ceny, obroty i zyski w handlu gdańskim pierwszej połowy XVII w. : (na marginesie pracy M. Boguckiej, Handel zagraniczny Gdańska w pierwszej połowie XVII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970) Antoni Mączak s. 280-294
Kredyt w gospodarce chłopskiej na Żuławach Malborskich początku XVII w. Antoni Mączak s. 285-313
"Herzogin Dorothea von Preussen 1504-1547", Iselin Guntermann, Köln-Berlin 1965 : [recenzja] Antoni Mączak Iselin Guntermann (aut. dzieła rec.) s. 300
Ratujmy naukę w Polsce! Maciej Gardecki Krzysztof Gawlikowski Antoni Kamiński Witold Karczewski Tadeusz Kowalik Joanna Kurczewska Antoni Mączak Andrzej Paczkowski Henryk Samsonowicz Janusz Schminda Włodzimierz Siwiński Marian Srebrny Jadwiga Staniszkis Tomasz Strzembosz Jerzy Szacki Edmund Wnuk-Lipiński Andrzej Kajetan Wróblewski Andrzej Wyczański Andrzej Zięba Paweł Śpiewak s. 300
"Crisis in Europe 1560-1660 : Essays from 'Past and Present'", ed. by Trevor Aston, with an Introduction by Christopher Hill, London 1965 : [recenzja] Antoni Mączak Trevor Aston (aut. dzieła rec.) Christopher Hill (aut. dzieła rec.) s. 343-345
Folwark pańszczyźniany a wieś w Prusach Królewskich w XVI/XVII wieku Antoni Mączak s. 353-392
"Oczerk iz istorii rannego kapitalizma w Italii : florentijskije kompanii XIV wieka", W. I. Rutenburg, Moskwa-Leningrad 1951 : [recenzja] Antoni Mączak W. I. Rutenberg (aut. dzieła rec.) s. 358-360
"The commercial crisis and change in England 1600-1642 : a study in the instability of a mercantile economy", B. E. Supple, Cambridge 1959 : [recenzja] Antoni Mączak B. E. Supple (aut. dzieła rec.) s. 363-366
"Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500-1580", Andrzej Wyczański, Warszawa 1960 : [recenzja] Antoni Mączak Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 377-388
"Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw", H. F. K. van Nierop, [b.m.w.] 1984 : [recenzja] Antoni Mączak H. F. K. Nierop van (aut. dzieła rec.) s. 386-391
Benedykt Zientara (15 VI 1928 - 11 V 1983) Antoni Mączak s. 391-403
"Desertion and land colonisation in the Nordic Countries c. 1300-1600. Comparative report from the scandinavian research project on deserted farms and villages" by Svend Gissel, Eino Jutikkala, Eva Österberg, Jørn Sandnes, Björn Teitsson, Stockholm 1981 : [recenzja] Antoni Mączak Svend Gissel (aut. dzieła rec.) Eino Jutikkala (aut. dzieła rec.) Jørn Sandnes (aut. dzieła rec.) Björn Teitsson (aut. dzieła rec.) Eva Österberg (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"Wirtschaftliche und soziale Probleme der gewerblichen Entwikklung im 15.-16. und 19 Jahrhundert", hrsg. von Friedrich Lütge, Stuttgart 1968 : [recenzja] Antoni Mączak Friedrich Lütge (aut. dzieła rec.) s. 403-407
"L'incostanza delle umane cose. Il patriziato de Terra de Bari tra egemonia e crisi (XVI-XVIII secolo)", Angelantonio Spagnoletti, prefazione di Angelo Massafra, Bari 1981 : [recenzja] Antoni Mączak Angelo Massafra (aut. dzieła rec.) Angelantonio Spagnoletti (aut. dzieła rec.) s. 406-408
"Rigsråd, adel og administration 1570-1648", wyd. Knud J. V. Jespersen, Odense 1980 : [recenzja] Antoni Mączak Knud J. V. Jespersen (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"För kung och fosterland. Studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900", Ingvar Elmroth, Lund 1981 : [recenzja] Antoni Mączak Ingvar Elmroth (aut. dzieła rec.) s. 409
"Money, Banking and Credit in mediaeval Bruges : italian merchant-bankers, lombards and money-changers", Raymond De Roover, Cambridge Mass. 1948 ; "The Medici Bank : its origins, managment, operations and decline", Raymond De Roover, New York 1949 : [recenzja] Antoni Mączak Raymond De Roover (aut. dzieła rec.) s. 421-430
Spory o słowa, czyli feudalizm afrykański i europejski Antoni Mączak s. 425-432, 587-588
"Studia nad położeniem ekonomicznym ludności wiejskiej na Śląsku w XVI w.", Roman Heck, Wrocław 1959 : [recenzja] Antoni Mączak Roman Heck (aut. dzieła rec.) s. 435-438
[W dniach od 9 do 11 października odbył się w Lipsku IV Kongres Historyków Niemieckich z NRD...] Antoni Mączak s. 436
Polska, Europa i metody porównawcze : (w związku z książką Andrzeja Wyczańskiego, Polska w Europie XVI stulecia, Warszawa 1973) Antoni Mączak s. 551-556
"Historia myśli ekonomicznej : wykłady" pod red. Seweryna Żurawieckiego, z. 1, Warszawa 1955 : [recenzja] Antoni Mączak Anna Mączakowa Seweryn Żurawiecki (aut. dzieła rec.) s. 582-588
"Patrons, brokers, and clients in seventeenth-century France", Sharon Kettering, New York-Oxford 1986; "Patronage and Politics During the Fronde" [w:] "French Historical Studies", t. XIV, 3, 1986 : [recenzja] Antoni Mączak Sharon Kettering (aut. dzieła rec.) s. 583-587
"Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i w XVII w.", Antoni Mączak, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Karpiński Antoni Mączak (aut. dzieła rec.) s. 591-592
"The travel journal of Antonio De Beatis. Germany, Switzerland, the low countries, France and Italy, 1517-1518", transl. from the italian by J. R. Hale and J. M. A. Lindon, ed. by J. R. Hale, London 1979 : [recenzja] Antoni Mączak J. R. Hale, (aut. dzieła rec.) J. M. A. Lindon (aut. dzieła rec.) s. 595-596
Wełna jako surowiec : zjawiska jej produkcji i obrotu od XIII do XVII stulecia Antoni Mączak s. 612-613
"Źródła do dziejów ekonomii malborskiej", T. I, wyd. Wojciech Hejnosz, Toruń 1959 : [recenzja] Antoni Mączak Wojciech Hejnosz (aut. dzieła rec.) s. 614-617
"Starostowie malborscy w latach 1457-1510 : pierwsze półwiecze polskiego Malborka", Karol Górski, Toruń 1960 : [recenzja] Antoni Mączak Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 615-618
Narodziny kapitalizmu w Europie : (w związku z książką Jerzego Topolskiego, Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVI wieku, Warszawa 1965) Antoni Mączak s. 636-642
"Rejse i Rusland, 1578. Jacobi Nobilis Dani Hodoeporicon Ruthenicum", Jacob Ulfeldts, wstęp i wyd. Knud Rasmussen, [s.l.] 1978 : [recenzja] Antoni Mączak Knud Rasmussen (aut. dzieła rec.) Jacob Ulfeldts (aut. dzieła rec.) s. 640-641
"The general crisis of the seventeenth century", wyd. Geoffrey Parker i Lesley M. Smith, London 1978 : [recenzja] Antoni Mączak Geoffrey Parker (aut. dzieła rec.) Lesley M. Smith (aut. dzieła rec.) s. 644
Struktura majątkowa szlachty pomorskiej w XVI-XVII w. : próba analizy statystycznej Antoni Mączak s. 645-671
O handlu władzą i sprzedaży państwa : (z rozważań na marginesie książki Antoniego Mączaka, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986, PIW, s. 326) Igor Kąkolewski Antoni Mączak (aut. dzieła rec.) s. 677-683
"Die schwedische Besetzung des Weichseldeltas 1626-1635", Klaus Richard Böhme, Würzburg 1963 : [recenzja] Antoni Mączak Klaus Richard Böhme (aut. dzieła rec.) s. 696-699
"Bauernwirtschaft und Gutsbetrieb in der vorindustriellen Zeit", Diedrich Saalfeld, Stuttgart 1960 : [recenzja] Antoni Mączak Diedrich Saalfeld (aut. dzieła rec.) s. 709-711
"Rinderhandel und Rinderhaltung im nordwesteuropäischen Künstengebiet vom 15. bis zum 19. Jahrhundert", Heinz Wiese, Johan Bölts, Stuttgart 1966 : [recenzja] Antoni Mączak Johan Bölts (aut. dzieła rec.) Heinz Wiese (aut. dzieła rec.) s. 731-735
Ceny, płace i koszty utrzymania w Europie Środkowej : w poszukiwaniu nowych źródeł dla dziejów XVI wieku Antoni Mączak s. 741-769
"The making of the Habsburg monarchy 1550-1700", Robert John Weston Evans, Oxford 1979 : [recenzja] Antoni Mączak Robert John Weston Evans (aut. dzieła rec.) s. 760-761
Antropologia historyczna klienteli? Antoni Mączak s. 779-790, 850
"Ämterhandel im Spätmittelalter und im 16. Jahrhundert. Refarate eines internationalen Colloquiums in Berlin vom 1. bis 3. Mai 1980", wyd. Ilia Mieck, Berlin 1984 : [recenzja] Antoni Mączak Ilja Mieck (aut. dzieła rec.) s. 794-797
"Akta Stanów Prus Królewskich. T. 1: (1479-1488)" wyd. Karol Górski i Marian Biskup, Toruń 1955 : [recenzja] Antoni Mączak Henryk Samsonowicz Marian Biskup (aut. dzieła rec.) Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 795-798
"Inwentarz dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego", t. 1 : Od XVI do połowy XVIII w." wyd. W. Rusiński, Wrocław 1955 : [recenzja] Antoni Mączak W. Rusiński (aut. dzieła rec.) s. 796-801
"Lietuvos valstiečių ir miestelénų ginčai su dvarų valdytojais : dokument ų rinkinys" Cz. 1: "XVI-XVII w." cz. 2: "XVIII w.", wyd. K. Jablonskis, Vilnius 1959-1961 : [recenzja] Antoni Mączak K. Jablonskis (aut. dzieła rec.) s. 801-803
"English Landed Society in the Eigteenth Century", G. E. Mingay, London 1963 : [recenzja] Antoni Mączak G. E. Mingay (aut. dzieła rec.) s. 802-804
"Histoire du Commerce. T. I : La Terre et les hommes", Jacques Lacour-Gayet, b.m.w 1950 : [recenzja] Antoni Mączak Jaques Lacour-Gayet (aut. dzieła rec.) s. 839-845
"The Family Life of Ralph Josselin : a Seventeenth-Century Clergyman : an essay in Historical Anthropology", by Alan Macfarlane, London 1970 : [recenzja] Antoni Mączak Alan Macfarlane (aut. dzieła rec.) s. 853-856
"La métairie et l'évolution agraire de la Gâtine poitevine de la fin du Moyen Age à la Revolution", Louis Merle, Paris 1958 : [recenzja] Antoni Mączak Louis Merle (aut. dzieła rec.) s. 872-874