Znaleziono 20 artykułów

Igor Kąkolewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między korupcją a ksenofobią. Zmiany w postrzeganiu zjawiska korupcji w dawnej Rzeczypospolitej. Zarys problemu Igor Kąkolewski s. 11-26
Hołd pruski z 1525 roku jako 'miejsce pamięci' w kulturze staropolskiej Igor Kąkolewski s. 11-28
Nadużycia i korupcje w administracji Prus Książęcych w połowie XVI wieku Igor Kąkolewski s. 11-20
„Prudentia gubernatoria. Studien zur Herrschaftslehre in der deutschen politischen Wissenschaft des 17. Jahrhunderts”, Wolfgang Weber, Tübingen 1992 : [recenzja] Igor Kąkolewski Wolfgang Weber (aut. dzieła rec.) s. 113-115
„Das Herzogtum Kurland und der Norden der polnisch–litauischen Adelsrepublik im 16. und 17. Jahrhundert, Almut Bues, Giessen 2001 : [recenzja] Igor Kąkolewski Almut Bues (aut. dzieła rec.) s. 126-129
Żydzi w kulturze europejskiej: swoi czy obcy? Ritchie Robertson Igor Kąkolewski (tłum.) s. 179-187
Dyscyplina społeczna. Etos urzędniczy, nadużycia i korupcja w świetle niemieckich zwierciadeł monarszych z XVI w. Igor Kąkolewski s. 207-226, 387
"Die Testamente Herzog Albrechts von Preußen aus den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts", hrsg. Almut Bues, Igor Kąkolewski, Wiesbaden 1999 : [recenzja] Grzegorz Białuński Almut Bues (aut. dzieła rec.) Igor Kąkolewski (aut. dzieła rec.) s. 265-266
Relacje polityczne między Rzecząpospolitą a Prusami Książęcymi w latach 1525-1701 Igor Kąkolewski s. 267-286
"Tuer le tyrann? Le tyranicide dans l'Europe moderne", Monique Cottret, Paris 2009 : [recenzja] Igor Kąkolewski Monique Cottret (aut. dzieła rec.) s. 277-279
Strefa południka 20: Mit czy rzeczywistość? Wokół problematyki badan porównawczych Mariana Małowista nad historią Europy Środkowowschodniej Igor Kąkolewski Krzysztof Olendzki s. 301-311
W poszukiwaniu "makiawelskiego momentu". Metafora księcia jako wielkiego symulanta i aktora u Niccolò Machiavellego i Tomasza Morusa Igor Kąkolewski s. 305-325
„Europa i jej ekspansja XIV-XVII w.”, Marian Małowist, Warszawa 1993 : [recenzja] Jacek Adamczyk Krzysztof Kowalewski Igor Kąkolewski Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 321-324
Testament polityczny jako instrument władzy monarszej w Prusach Książęcych oraz Rzeczypospolitej w XVI wieku Igor Kąkolewski s. 415-424, 587
"Melancholia władzy. Problem tyranii w europejskiej kulturze politycznej XVI stulecia", Igor Kąkolewski, Warszawa 2007 : [recenzja] Maria Bogucka Igor Kąkolewski (aut. dzieła rec.) s. 483-485
Niemiecka historiografia epoki nowożytnej. Stan i perspektywa badań Almut Bues Igor Kąkolewski (tłum.) s. 597-605, 693
Z problematyki badań nad własnością ziemską szlachty pruskiej w pierwszej połowie XV wieku Igor Kąkolewski s. 625-657
"Nadużycia władzy i korupcja w Prusach Książęcych w połowie XVI wieku. Narodziny państwa wczesnonowożytnego", Igor Kąkolewski, Warszawa 2000 : [recenzja] Grzegorz Białuński Igor Kąkolewski (aut. dzieła rec.) s. 647-649
„Skarb litewski za pierwszych dwu Wazów 1587-1648”, Anna Filipczak-Kocur, Wrocław 1994 : [recenzja] Igor Kąkolewski Anna Filipczak-Kocur (aut. dzieła rec.) s. 666-668
O handlu władzą i sprzedaży państwa : (z rozważań na marginesie książki Antoniego Mączaka, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986, PIW, s. 326) Igor Kąkolewski Antoni Mączak (aut. dzieła rec.) s. 677-683