Znaleziono 7 artykułów

Jacek Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Raz jeszcze o płacidłach płóciennych Jacek Adamczyk s. 93-124
Międzynarodowa konferencja naukowa "Ustroje polityczne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czechosłowackiej 1918-1938", Warszawa, 2-3 X 2001 r. Jacek Adamczyk s. 205-208
Od poznania do zrozumienia : Polacy, Czesi, Słowacy w XX w. : międzynarodowa konferencja naukowa, Rzeszów, 4-6 grudnia 1997 Jacek Adamczyk s. 279-282
"Stenogramele sedintelor Consiliului de Ministri. Guvernarea Ion Antonescu, t. 1”, Bucuresti 1997 : [recenzja] Florian Anghel Jacek Adamczyk (tłum.) s. 305-306
„Europa i jej ekspansja XIV-XVII w.”, Marian Małowist, Warszawa 1993 : [recenzja] Jacek Adamczyk Krzysztof Kowalewski Igor Kąkolewski Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 321-324
Tradycje kulinarnej kultury Słowacji Rastislava Stolična Jacek Adamczyk (tłum.) s. 567-576
Bibliografia prac Profesora Mariana Małowista za lata 1971-1988 Jacek Adamczyk Krzysztof Kowalewski s. 647-649