Znaleziono 11 artykułów

Józef Matuszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ojciec i Syn - ostatni Piastowie na tronie królewskim Józef Matuszewski s. 39-46
Prawo sądowe na wsi polskiej lokowanej na prawie niemieckim Józef Matuszewski s. 40-75
Prawo niemieckie w Statutach Kazimierza Wielkiego Józef Matuszewski s. 53-80
Sporne dekrety krakowskie Józef Matuszewski s. 101-109
Datowanie w dekretach krakowskich Józef Matuszewski s. 105-113
Jeszcze raz : inkrustacje polskie w wyrokach łacińskich najwyższego sądu magdeburskiego grodu krakowskiego Józef Matuszewski s. 109-120
Morbus comitialis czyli kaduk Józef Matuszewski s. 161-173
Józef Matuszewski, "Najstarsze polskie zdanie prozaiczne. Zdanie henrykowskie i jego tło historyczne", Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Benedykt Zientara Józef Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 395-396
"Nazwy administracyjne osad lokowanych na prawie niemieckim", Józef Matuszewski, Łódź 1974 : [recenzja] Marek Barański Józef Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 474-476
"Relacja Długosza o najeździe tatarskim w 1241 roku. Polskie zdania legnickie", Józef Matuszewski, Wrocław 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Józef Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 582-583
"Iura Prutenorum", wyd. i przetł. Józef Matuszewski, Toruń 1963 : [recenzja] Romuald Odoj Józef Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 640-641