Znaleziono 10 artykułów

Lech Szczucki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konrad Górski jako badacz prądów umysłowych XVI wieku Lech Szczucki s. 109-115
"Filozofia i myśl społeczna XVI wieku", wybr., oprac., wstępem i przypisami opatrzył Lech Szczucki, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVII wieku", cz. 1—2, wybrał, opra­cował, wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Janusz Tazbir Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) s. 135-138
Na marginesie propozycji wydawniczych Konrada Górskiego Lech Szczucki s. 143-150
Głosy w dyskusji nad dziełem dra Kobosa Lech Szczucki Janusz Tazbir s. 231-233
"Reformacja a problem chłopski w Polsce XVI wieku. Oddziaływanie walki klasowej na wsi polskiej na kształtowanie się ideologii religijnej szlachty w okresie reformacji", Janusz Tazbir, Wrocław 1953, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN, Studia Staropolskie, pod red. Kazimierza Budzyka, t. 2, s. 142, 2 nlb. : [recenzja] Lech Szczucki Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 243-252
"Pięć wieków doli chłopskiej w literaturze XII-XVI wieku. Materiały i szkice", Stanisław Czernik, Warszawa 1953, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 358, 2 nlb. : [recenzja] Lech Szczucki Janusz Tazbir Stanisław Czernik (aut. dzieła rec.) s. 316-318
"Prawdziwa i wierna relacja o uwięzieniu w Rzymie", Philippus Camerarius, przeł. Mikołaj Szymański, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Lech Szczucki, Warszawa 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński Philippus Camerarius (aut. dzieła rec.) Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) Mikołaj Szymański (aut. dzieła rec.) s. 405-406
"700 lat myśli polskiej: Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku", red. Juliusz Domański, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVI wieku", red. Lech Szczucki, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 1-2", red. Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1979; "Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864", red. Andrzej Walicki, całość opatrzył wstępem Władysław Tatarkiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Marek Urbański Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 416-417
"Filozofia i myśl społeczna XVI wieku", red. Lech Szczucki, Warszawa 1978 : [recenzja] Marek Urbański Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) s. 422
"Arianie polscy", Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1952, Wiedza Powszechna, Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe, s. 153, nlb. 3 : [recenzja] Lech Szczucki Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 679-681