Znaleziono 7 artykułów

Zbigniew Ogonowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Problem tolerancji w Europie w drugiej połowie XVII wieku. Arianie polscy - Bayle - Locke", Zbigniew Ogonowski [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 126
"Filozofia i myśl społeczna XVI wieku", wybr., oprac., wstępem i przypisami opatrzył Lech Szczucki, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVII wieku", cz. 1—2, wybrał, opra­cował, wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Janusz Tazbir Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) s. 135-138
"Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku", Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"700 lat myśli polskiej: Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku", red. Juliusz Domański, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVI wieku", red. Lech Szczucki, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 1-2", red. Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1979; "Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864", red. Andrzej Walicki, całość opatrzył wstępem Władysław Tatarkiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Marek Urbański Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 416-417
"Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, cz. 1-2", red. Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Urbański Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 426
"Arianie polscy", Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1952 : [recenzja] Janusz Tazbir Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 441-446
"Arianie polscy", Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1952, Wiedza Powszechna, Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe, s. 153, nlb. 3 : [recenzja] Lech Szczucki Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 679-681