Znaleziono 15 artykułów

Marian Plezia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwa bratanki Marian Plezia s. 15-20, 201
Kodeks Mikołaja z Rogalina plebana z Sielec Marian Plezia s. 85-88
"Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum", edidit, praefatione notisque instruxit Marianus Plezia, "Monumenta Poloniae Historica", n.s. t. XI, Cracoviae 1994 : [recenzja] Brygida Kürbis Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 122-124
"Złota Legenda. Wybór", Jakub de Voragine, tł. z jęz. łac. Janina Pleziowa, wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Plezia, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Marian Plezia (aut. dzieła rec.) Janina Pleziowa (aut. dzieła rec.) Jakub de Voragine (aut. dzieła rec.) s. 205
"Najdawniejsze echa poezji Horacego w literaturze polskiej", Marian Plezia, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 263
Dialog w kronice Kadłubka Marian Plezia s. 275-286
"Michał Jurkowski i greka w Krzemieńcu 1805-1830", Marian Plezia, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964 : [recenzja] Jerzy Kolendo Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich", wyd., wstępem i komentarzem opatrzył K. Maleczyński, "Pomniki Dziejowe Polski (Monumenta Poloniae Historica) seria II, tom 2: , Kraków 1952 : [recenzja] Zofia Budkowa Marian Plezia Karol Maleczyński (aut. dzieła rec.) s. 405-426
Dookoła tekstu i daty poematu o Piotrze Właście Marian Plezia s. 452-472
Zapomniany łaciński dziejopis Napoleona I Marian Plezia s. 497-503
"Paideia - formowanie człowieka greckiego", Werner Jaeger, [tł. Marian Plezia, Henryk Bednarek], Warszawa 2001 : [recenzja] Czesław Gładczuk Henryk Bednarek (aut. dzieła rec.) Werner Jaeger (aut. dzieła rec.) Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 511-514
Najstarszy zabytek historiografii polskiej : zaginiony żywot św. Wojciecha Marian Plezia s. 563-570, 636
"Chronica Petri Comitis Poloniae wraz z tzw. Carmen Mauri", wyd., wstępem i komentarzem opatrzył Marian Plezia, "Pomniki dziejowe Polski", Seria II, t. III, Kraków 1951 : [recenzja] Brygida Kürbisówna Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 584-595
"Michał Jurkowski i greka w Krzemieńcu, 1805-1830", Marian Plezia, Wrocław [etc.] 1964 : [recenzja] Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 639-640
"Najstarsza poezja polsko-łacińska (do połowy XVI wieku)", Marian Plezia, Wrocław 1952, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 141, s. XCV, 128 : [recenzja] Tadeusz Witczak Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 719-723