Znaleziono 4 artykuły

Zofia Budkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie podpisu pisarzy Graduału Olbrachta Zofia Budkowa Zofia Rozanow s. 279-280
"Literarni cinnost M. J. Husi", F. M. Bartos, Praha 1948 : [recenzja] Zofia Budkowa F. M. Bartos (aut. dzieła rec.) s. 361-363
"Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich", wyd., wstępem i komentarzem opatrzył K. Maleczyński, "Pomniki Dziejowe Polski (Monumenta Poloniae Historica) seria II, tom 2: , Kraków 1952 : [recenzja] Zofia Budkowa Marian Plezia Karol Maleczyński (aut. dzieła rec.) s. 405-426
Listy do redakcji Zofia Budkowa Karol Maleczyński s. 530-532