Znaleziono 9 artykułów

Jerzy Kowecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chłopi czynszowi w reformach Insurekcji 1794 roku Jerzy Kowecki s. 100-103
"Kościuszko : kształtowanie poglądów na bohatera narodowego 1794-1894", Krystyna Śreniowska, Warszawa 1964 : [recenzja] Jerzy Kowecki Krystyna Śreniowska (aut. dzieła rec.) s. 143-147
"Konstytucja 3 Maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji", oprac. Jerzy Kowecki, przedm. opatrzył Bogusław Leśnodorski, Warszawa 1981; "Konstytucja 3 Maja", oprac. Jerzy Łojek, Lublin 1981; "W 190 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja", Warszawa 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 162-163
"Sławetni i urodzeni. Ruch polityczny mieszczaństwa w dobie Sejmu Czteroletniego", Krystyna Zienkowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Kowecki Krystyna Zienkowska (aut. dzieła rec.) s. 356-365
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379
"Opisanie sejmu ekstraordynaryjnego podziałowego roku 1793 w Grodnie : o rewolucji roku 1794", Antoni Trębicki ; oprac. i wstępem poprzedził Jerzy Kowecki, Warszawa 1967 : [recenzja] Andrzej Zahorski Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Antoni Trębicki (aut. dzieła rec.) s. 515-519
"Generał Józef Zajączek : od Kamieńca do Pragi 1752-1794", Jadwiga Nadzieja, Warszawa 1964 : [recenzja] Jerzy Kowecki Jadwiga Nadzieja (aut. dzieła rec.) s. 693-695
"Opinia polska wobec rewolucji amerykańskiej w XVIII wieku", Zofia Libiszowska, Łódź 1922 : [recenzja] Jerzy Kowecki Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) s. 714-716
„Senatorowie i posłowie Sejmu Wielkiego”, oprac. Jerzy Kowecki, noty biograficzne Hanna Małachowicz, Warszawa 1991 : [recenzja] Łukasz Kądziela Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Hanna Małachowicz (aut. dzieła rec.) s. 795-796