Znaleziono 24 artykuły

Irena Szybiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawód nauczycielski w projektach i przepisach edukacyjnych w Księstwie Warszawskim Irena Szybiak s. 3-18
Filomackie dyskusje o zawodzie nauczycielskim Irena Szybiak s. 15-30
Plan wychowania narodowego Michała Lepeletier Irena Szybiak s. 29-46
Niektóre problemy nauczycieli szkół Komisji Edukacji Narodowej w latach 1773-1783 Irena Szybiak s. 67-76
Praktyka stanu nauczycielskiego w świetle instrukcji dla wizytatorów szkół Komisji Edukacji Narodowej Irena Szybiak s. 77-90
Pierwsze wybory Rektora Szkoły Głównej w Wilnie (1799) : przyczynek do porozbiorowych dziejów Uniwersytetu Wileńskiego Irena Szybiak s. 79-89
Szkoły parafialne w Wielkim Księstwie Litewskim w czasach Komisji Edukacji Narodowej Irena Szybiak s. 99-124
"L'enseignement du français à l'école primaire : textes officiels concernant l'enseignement primaire de la Révolution à nos jours. T. 1, 1791-1879", André Chevrel, Pierre Coll, Paris 1992 ; "Les sciences dans l'enseignement secondaire français : Textes Officiels. T. 1, 1789-1918", Bruno Belhoste, Claudette Balpe, Thierry Laporte, Paris 1995 : [recenzja] Irena Szybiak Claudette Balpe (aut. dzieła rec.) Bruno Belhoste (aut. dzieła rec.) André Chevrel (aut. dzieła rec.) Pierre Coll (aut. dzieła rec.) Thierry Laporte (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Istorija trudowogo obuczenija w Anglii (ot Tomasa Mora do naszich dniej)", K. Salimowa, Moskwa 1967 : [recenzja] Irena Szybiak K. Salimowa (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"L'enseignement primaire en France de la révolution à la loi Guizot (1789-1833)", Maurice Gontard, Paris 1959 : [recenzja] Irena Szybiak Maurice Gontard (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Rosja i Rosjanie w szkołach Królestwa Polskiego 1833-1862. Szkice do obrazu", Janina Wołczuk, Wrocław 2005 : [recenzja] Irena Szybiak Janina Wołczuk (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860-1939)", Kazimierz Szmyd, Rzeszów 2003 : [recenzja] Irena Szybiak Kazimierz Szmyd (aut. dzieła rec.) s. 177-180
Aktualna sytuacja w nauczaniu historii wychowania w Polsce Irena Szybiak s. 205-211
"Zarys historii wychowania", Kalina Bartnicka, Irena Szybiak, Warszawa 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) s. 217
"Collegium Ressoviense w życiu Polaków, 1658-1983", Józef Świeboda, Rzeszów 1983 : [recenzja] Irena Szybiak Józef Świeboda (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej", Kalina Bartnicka, Warszawa 1973 : [recenzja] Irena Szybiak Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) s. 234-237
"Kultura historyczna dawna i współczesna. Studia i szkice", Jerzy Maternicki, Warszawa 1979 : [recenzja] Irena Szybiak Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Histoire de l'enseignement en France. Les grandes étapes 1789-1964", Félix Ponteil, Tours 1966 : [recenzja] Irena Szybiak Félix Ponteil (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"L'origine des ecoles françaises dans l'Ontario", Arthur Godbout, Ottawa 1972 : [recenzja] Irena Szybiak Arthur Godbout (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Le mouvement de réforme de l'enseignement en France 1760-1798", J. Morange, J.-F. Chassaing, Paris 1974 : [recenzja] Irena Szybiak Jean François Chassaing (aut. dzieła rec.) Jean Morange (aut. dzieła rec.) s. 253-255
"Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli", Andrzej Meissner, Rzeszów 1999 : [recenzja] Irena Szybiak Andrzej Meissner (aut. dzieła rec.) s. 282-284
"Zarys historii wychowania", Kalina Bartnicka, Irena Szybiak, Warszawa 2001 : [recenzja] Józef Krasuski Karolina Bartnicka (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) s. 345-349
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379
"Zarys historii wychowania", K. Bartnicka, I. Szybiak, Warszawa 2001 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) s. 516-519