Znaleziono 3 artykuły

Józef Świeboda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy narodowościowe w szkolnictwie galicyjskim (1772-1918) Józef Świeboda s. 97-144
Szkolnictwo handlowe w Galicji Józef Świeboda s. 203-272
"Collegium Ressoviense w życiu Polaków, 1658-1983", Józef Świeboda, Rzeszów 1983 : [recenzja] Irena Szybiak Józef Świeboda (aut. dzieła rec.) s. 219-222