Znaleziono 6 artykułów

Kazimierz Szmyd

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja dla kultury społecznej i kondycja wspólnoty Kazimierz Szmyd s. 7-21
Edukacja dla kultury współistnienia Kazimierz Szmyd s. 9-15
W kręgu myśli wychowawczej dla idei państwa i wartości narodowych : tradycje i aktualność zagadnienia Kazimierz Szmyd s. 24-28
O niektórych uwarunkowaniach reformy edukacji Kazimierz Szmyd s. 53-60
"Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860-1939)", Kazimierz Szmyd, Rzeszów 2003 : [recenzja] Irena Szybiak Kazimierz Szmyd (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej. Wybrane dziedziny tradycji, kultury i edukacji regionu krośnieńskiego", Kazimierz Szmyd, Rzeszów 2012 : [recenzja] Eugenia Iwona Laska Kazimierz Szmyd (aut. dzieła rec.) s. 275-279