Znaleziono 10 artykułów

Józef Krasuski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienia oświatowe w prasie Piotra Świtkowskiego Józef Krasuski s. 39-68
Edukacja jako czynnik integrujący Europę na przestrzeni dziejów, dziś i jutro Józef Krasuski s. 41-53
Walka o szkolnictwo i oświatę w okupowanych krajach europejskich w okresie II wojny światowej Józef Krasuski s. 41-59
Wpływ tajnego nauczania na sieć szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w Polsce w latach 1944-1948 Józef Krasuski Stanisław Majewski s. 81-103
Koncepcja szkoły średniej Jerzego Ostrowskiego Józef Krasuski s. 175-188
"Z frontu tajnego nauczania", Wojciech Sulewski, Warszawa 1966 : [recenzja] Józef Krasuski Wojciech Sulewski (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Historia wychowania", Józef Krasuski, Warszawa 1985 : [recenzja] Kalina Bartnicka Józef Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 217-223
"Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939-1945", Adam Massalski, Warszawa 1975 : [recenzja] Józef Krasuski Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939-1944 : materiały z terenu m. st. Warszawy i woj. warszawskiego", oprac. Stanisław Dobraniecki, Wojciech Pokora, Warszawa 1967 : [recenzja] Józef Krasuski Stanisław Dobraniecki (aut. dzieła rec.) Wojciech Pokora (aut. dzieła rec.) s. 231-237
"Zarys historii wychowania", Kalina Bartnicka, Irena Szybiak, Warszawa 2001 : [recenzja] Józef Krasuski Karolina Bartnicka (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) s. 345-349