Znaleziono 29 artykułów

Emanuel Rostworowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów genezy Targowicy : sprawa kawalerii narodowej w dobie sejmu czteroletniego Emanuel Rostworowski s. 130-131, 14-35
Reforma pawłowska Pawła Ksawerego Brzostowskiego (1767-1795) Emanuel Rostworowski s. 101-152, 271-272
Materiały do sytuacji na Ukrainie Prawobrzeżnej i ruchów hajdamackich lat 50-tych i 60-tych XVIII wieku z korespondencji Jerzego Wandalina Mniszcha Antoni Podraza Emanuel Rostworowski s. 143-160
"Ksiądz Marek i proroctwa polityczne doby radomsko-barskiej", Emanuel Rostworowski [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 174
Jeszcze o Michale Ossowskim i jego Konstytucji Ekonomicznej : w odpowiedzi na replikę Jana Dihma Emanuel Rostworowski s. 175-189
"Myśli polityczne Józefa Wybickiego, czyli droga od konfederacji barskiej do obiadów czwartkowych", Emanuel Rostworowski, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Próby reform włościańskich w Polsce XVIII wieku : wybór źródeł", oprac. i wstępem zaopatrzył Stefan Inglot, Wrocław 1952 : [recenzja] Jerzy Michalski Emanuel Rostworowski Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Głos wolny" i "Przestroga braterska" Emanuel Rostworowski s. 277-282
Dyskusja po referacie Bogusława Leśnodorskiego Emanuel Rostworowski s. 279-280
Post scriptum do "Debiutu politycznego Jana Potockiego" Emanuel Rostworowski s. 285-288
Hugo Kołłątaj wobec zagadnienia obywatelskiej siły zbrojnej (1784-1793) Emanuel Rostworowski s. 331-364, 491-492
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379
"Stanisław Leszczyński", Józef Feldman, Warszawa 1948 : [recenzja] Emanuel Rostworowski Józef Feldman (aut. dzieła rec.) s. 373-377
Podbój Śląska przez Prusy a pierwszy rozbiór Polski Emanuel Rostworowski s. 389-412
"Fryderyk Wielki a Polska", Władysław Konopczyński, posłowiem opatrzył Emanuel Rostworowski, Poznań 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Władysław Konopczyński (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 410-411
"Myśli polityczne o wolności cywilnej", Józef Wybicki, wstęp Emanuel Rostworowski, Wrocław [etc.] 1984 : [recenzja] Łukasz Kądziela Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Józef Wybicki (aut. dzieła rec.) s. 434
W sprawie autorstwa "Głosu Wolnego" : w związku z recenzją J. A. Ojrzyńskiego i W. M. Grabskiego z książki E. Rostworowskiego, Legendy i fakty XVIII wieku, "PH" t. 55, z. 4, s. 688-692 Władysław M. Grabski Jacek A. Ojrzyński Emanuel Rostworowski s. 484-493
"Listy Anonima i Prawo Polityczne Narodu Polskiego", Hugo Kołłątaj; oprac. Bogusław Leśnodorski i Helena Wereszycka, Kraków 1954 : [recenzja] Emanuel Rostworowski Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Helena Wereszycka (aut. dzieła rec.) s. 502-507
O dwóch artykułach i jednym liście Jerzego Łojka Jerzy Michalski Emanuel Rostworowski s. 515-521
"Ostatni król Rzeczypospolitej : geneza i upadek Konstytucji 3 maja", Emanuel Rostworowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Michalski Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 549-554
Sprawa milicji mieszczańskich w ostatnim roku Sejmu Czteroletniego Emanuel Rostworowski s. 561-584, 663
"Traktat przyjaźni Polski z Francją w 1714 r. : studium z dziejów dyplomacji", Józef Andrzej Gierowski, Warszawa 1965 : [recenzja] Emanuel Rostworowski Józef Andrzej Gierowski (aut. dzieła rec.) s. 668-670
Debiut polityczny Jana Potockiego w r. 1788 Emanuel Rostworowski s. 685-711, 826-828
"Legendy i fakty XVIII w.", Emanuel Rostworowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Władysław Maria Grabski Jacek Antoni Ojrzyński Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 688-692
O dwóch niezwykłych artykułach Jerzego Łojka Jerzy Michalski Emanuel Rostworowski s. 697-699
Korespondencja Szczęsnego Potockiego z Sewerynem Rzewuskim z lat 1788-1796 Emanuel Rostworowski s. 722-740
W sprawie Konstytucji Ekonomicznej 1791 r. : (na marginesie książki Jana Dihma) Emanuel Rostworowski s. 727-755
"Schyłek konfederacji barskiej", Jerzy Michalski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Emanuel Rostworowski Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 755-762
"Histoire de l'anarchie de Pologne" i Piotr Hennin Emanuel Rostworowski s. 768-783, 907-908