Znaleziono 2 artykuły

Jacek A. Ojrzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Twardowski był Niemcem? Zbigniew Kuchowicz Jacek A. Ojrzyński Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 309-315
W sprawie autorstwa "Głosu Wolnego" : w związku z recenzją J. A. Ojrzyńskiego i W. M. Grabskiego z książki E. Rostworowskiego, Legendy i fakty XVIII wieku, "PH" t. 55, z. 4, s. 688-692 Władysław M. Grabski Jacek A. Ojrzyński Emanuel Rostworowski s. 484-493