Znaleziono 19 artykułów

Roman Bugaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcje elementów ognia i powietrza u Arystotelesa i ich rola w procesach spalania i oddychania Roman Bugaj
"Corpus Hermeticum" w historii Roman Bugaj s. 7-36
Traktat Teofrasta z Eresos o ogniu Roman Bugaj s. 29-42
Renesansowy poemat o soli kamiennej : Adam Schröter "Salinarium Vieliciensium descripto" Roman Bugaj s. 61-94
"Hermetyzm", Roman Bugaj, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Roman Mierzecki Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 120-133
W sprawie Koffskiego Roman Bugaj s. 129-138
Badania nad saletrą i saletrowym duchem powietrza. Spalanie i oddychanie John Mayow Roman Bugaj (tłum.) s. 135-180
Hermetyzm w Polsce doby stanisławowskiej Roman Bugaj s. 155-219
Odpowiedź Romanowi Mierzeckiemu Roman Bugaj s. 167-178
"Mistrz Twardowski w obliczu historii", Roman Bugaj [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 193
Nieznany polski traktat alchemiczny Michała Sędziwoja Roman Bugaj s. 284-295
"Hermetyzm", Roman Bugaj, Warszawa 1998 : [recenzja] Michał Otorowski Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 289
Czy Twardowski był Niemcem? Zbigniew Kuchowicz Jacek A. Ojrzyński Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 309-315
W sprawie Koffskiego i jego traktatu. Odpowiedź prof. drowi Wł. Hubickiemu Roman Bugaj s. 331-335
Jeszcze o Twardowskim Roman Bugaj s. 333-342
"W poszukiwaniu kamienia filozoficznego - O Michale Sędziwoju, najsłynniejszym alchemiku polskim", Roman Bugaj, Warszawa 1957 : [recenzja] Antoni Czubryński Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 462-464
Wizyta prof. N. A. Figurowskiego w Polsce Roman Bugaj s. 668-669
"Saletra filozofów" a odkrycie tlenu Roman Bugaj s. 749-780
"Nauki tajemne w Polsce w dobie Odrodzenia", Roman Bugaj, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976 : [recenzja] Romuald Wiesław Gutt Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 793-795