Znaleziono 58 artykułów

Roman Mierzecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Echa odkrycia polonu i radu w Polsce, ogólnodostępne wykłady i prasa w latach 1898-1901 Roman Mierzecki s. 7-28
Pierwszy komunikat o odkryciu polonu zredagowany i własnoręcznie napisany przez Marię Skłodowską-Curie Roman Mierzecki s. 7-18
Traktat podstawowy chemii : przedstawiony w nowym układzie i na podstawie nowoczesnych odkryć z ilustracjami przez p. Lavoisiera członka Akademii, Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystw Rolniczych Paryża i Orleanu, Towarzystwa Londyńskiego, Instytutu Bolońskiego, Szwajcarskiego Towarzystwa w Bazylei, Towarzystw w Filadelfii, Harlemie, Manchesterze, Padwie i td. Antoine Lavoisier Roman Mierzecki (tłum.) s. 7-122
Treści alegorycznych ilustracji alchemicznych XVII w. Michalina Dąbkowska Roman Mierzecki s. 13-32
Przemysł naftowy w Polsce w XIX i XX wieku Roman Mierzecki s. 55-71
Nobel 1903 dla Marii Skłodowskiej-Curie w prasie polskiej Roman Mierzecki s. 85-96
"Tous les Nobel de Chimie", Bruno Wojtkowiak, Nantes 1990 : [recenzja] Roman Mierzecki Bruno Wojtkowiak (aut. dzieła rec.) s. 101-105
Dokumenty doktoratu Marii Skłodowskiej-Curie Roman Mierzecki s. 101-110
"Hermetyzm", Roman Bugaj, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Roman Mierzecki Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 120-133
Materiały do tajnego nauczania chemii w latach 1939-1945 Roman Mierzecki s. 121-132
Robert Boyle jako powątpiewający alchemik Roman Mierzecki s. 123-183
"Kowale i alchemicy", Mircea Eliade, Warszawa 1993 : [recenzja] Roman Mierzecki Mircea Eliade (aut. dzieła rec.) s. 134-139
"Alchemisches Gold, Paracelsistische Pharmaka. Laboratoriumtechnik im 16. Jahrhundert. Chemiegeschichtliche und archäometrische Untersuchungen am Inventar des Laboratoriums von Oberstockstall/Kirchberg am Wagram", Rudolf Werner Soukup, Helmut Mayer, Wien-Köln-Weimar 1997 : [recenzja] Roman Mierzecki Helmut Mayer (aut. dzieła rec.) Rudolf Werner Soukup (aut. dzieła rec.) s. 135-138
"Water Which Does Not Wet Hands. The Alchemy of Michael Sendivogius", Zbigniew Szydło, Warszawa 1994 : [recenzja] Roman Mierzecki Zbigniew Szydło (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Věcká revoluce 17. stoleti. Věda v prumyslove revoluci", pod red. Jana Janko, Jaroslava Folty, Praha 1986 : [recenzja] Roman Mierzecki Jaroslav Folta (aut. dzieła rec.) Jan Janko (aut. dzieła rec.) s. 139-142
Spalanie i kalcynacja. Analiza wczesnych poglądów na przyczyny wzrostu ciężaru ciał Roman Mierzecki s. 139-172
"Historians of science must again master scientific substace" Alan E. Shapiro, "The Chronicle of Higher Education" February 20, 1998 : [recenzja] Roman Mierzecki Alan E. Shapiro (aut. dzieła rec.) s. 151-152
"Paracelsus, Arzt und Gottsucher an der Zeitwende, Eine Auswahl aus seinem Werk von Jolante Jacobi, mit einer Einführung vom Gerhardt Wehr", Olten-Freiburg 1991 : [recenzja] Roman Mierzecki s. 153-164
Działalność Sekcji Historii Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 1977-1988 Roman Mierzecki s. 157-167
"The Meaning of Alchemy", Tadeusz Reichstein, Wisconsin 1991 : [recenzja] Roman Mierzecki Tadeusz Reichstein (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"The Fontana History of Chemistry", William H. Brock, London 1992 : [recenzja] Roman Mierzecki William H. Brock (aut. dzieła rec.) s. 163-166
Hermetyzm a alchemia Roman Mierzecki s. 163-168
W poszukiwaniu substancjalnego indywiduum Kubbinga, Henk. L'historie du concept de "molécule". Paryż 2002 Roman Mierzecki Henk Kubbing (aut. dzieła rec.) s. 165-174
"Die Gerätschaft der Chymischen Kunst. Der Traktat << De scenuastica artis >> des Andreas Libavius von 1606", Bettina Meitzner, Stuttgart 1995 : [recenzja] Roman Mierzecki Bettina Meitzner (aut. dzieła rec.) s. 165-168
Chemia w polskich uczelniach okresu międzywojennego. Chemia fizyczna Roman Mierzecki s. 171-221
O nauczaniu historii chemii w szkołach wyższych Roman Mierzecki s. 173-177
Laboratoria chemiczne, ich rozwój, rola i tematyka. Warsztaty w Lizbonie, 26-27 listopada 1996 r. Roman Mierzecki s. 180-183
"Szkoły naukowe chemików polskich. Materiały IV Szkoły Historii Chemii (Karpacz, czerwiec 1990) i V Seminarium Historii Chemii (Pieczyska, maj 1993)", pod red. Romana Mierzeckiego, Warszawa 1993 : [recenzja] Halina Lichocka Roman Mierzecki (aut. dzieła rec.) s. 181-183
Prasa polska w 1911 r. wobec Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie Roman Mierzecki s. 185-204
XIX Kongres Historii Nauki, Saragossa 22-29 VII 1993 oraz Walne Zebranie Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki, Oddział Historii Nauki (IUHPS/DHS) Roman Mierzecki s. 188-193
Pierwsza szkoła historii chemii, Karpacz 1984 Roman Mierzecki s. 193-195
"Historia polskiego przemysłu chemicznego w latach 1815-1918", Stanisław Bonawentura Książkiewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Roman Mierzecki Stanisław Bonawentura Książkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 196-199
Warsztaty dyskusyjne Od Perkina do Boscha. Przemysł chemiczny w drugiej połowie XIX w., Maastricht 23-25 marca 1995 Roman Mierzecki s. 203-207
Obchody dwustulecia śmierci Antoniego Lavoisiera w Paryżu Roman Mierzecki s. 203-208
Apel w sprawie materiałów źródłowych do dziejów chemii Roman Mierzecki Zdzisław Wojtaszek s. 209
"Chemie im Spiegel", red. Wolfgang Sawodny, Ulm 1992 : [recenzja] Roman Mierzecki Wolfgang Sawodny (aut. dzieła rec.) s. 217-218
Jubileuszowe konferencje nt. zjawiska Ramana Roman Mierzecki s. 224-225
Zebranie naukowe Sekcji Nauk Ścisłych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Roman Mierzecki s. 231-233
Warsztaty dyskusyjne European Science Foundation na temat historii chemii, Delfy, 19-21 wrzesień 1997 Roman Mierzecki s. 232-234
Historia chemii na ziemiach czeskich Roman Mierzecki s. 259-261
Związek chemiczny - historyczny rozwój pojęcia Roman Mierzecki s. 299-311
"Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794). Geniusz skojarzeń", Roman Mierzecki, Warszawa 2008 : [recenzja] Adam Gałkowski Roman Mierzecki (aut. dzieła rec.) s. 304-312
Badania fizykochemiczne w Polsce po roku 1945 Roman Mierzecki s. 309-367
Refleksje o monografii na temat działalności inżynierskiej Ignacego Mościckiego Roman Mierzecki Halina Lichocka (aut. dzieła rec.) s. 319-325
Wilhelm Konrad Roentgen. W stulecie wielkiego odkrycia Roman Mierzecki s. 333-349
Budowa wrocławskiego pomnika w latach 1956-1964 ku czci polskich profesorów zamordowanych we Lwowie w 1941 roku Roman Mierzecki s. 341-352
Nowości z dziedziny historii chemii Roman Mierzecki s. 361-369
Szkoły naukowe Roman Mierzecki s. 404-410
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Nauczania Nauk Ścisłych Roman Mierzecki s. 433-434
Dzieje jednoczesnego odkrycia naukowego Roman Mierzecki S. Ramaseshan (aut. dzieła rec.) M. M. Suszczinskij (aut. dzieła rec.) s. 461-463
"Antoine Laurent Lavoisier. Der Forscher und seine Zeit 1743-1794", Ferenc Szabadvary, Budapest 1973 : [recenzja] Roman Mierzecki Ferenc Szabadvary (aut. dzieła rec.) s. 461-463
"Wiglem Ostwald", N. S. Rodnyj, J. I. Sołowiew, Moskwa 1969 : [recenzja] Roman Mierzecki N. S. Rodnyj (aut. dzieła rec.) J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) s. 463-465
4 Sympozjum Grupy Roboczej Historii Chemii Towarzystwa Chemicznego NRD, Garzau, 23-25 wrzesień 1986 Roman Mierzecki s. 523-525
"Geschichte der Chemie, Ein Überblick von den Anfängen bis zur Gegenwart", Irene Strube, Rüdiger Stolz, Horst Remane, Berlin 1986 : [recenzja] Roman Mierzecki Horst Remane (aut. dzieła rec.) Rüdiger Stolz (aut. dzieła rec.) Irene Strube (aut. dzieła rec.) s. 542-547
"Eine Bibliographie seiner Veröffentlichungen", Hans Schimank, Stuttgart 1984 : [recenzja] Roman Mierzecki Andreas Kleinert (aut. dzieła rec.) Pia Köppel (aut. dzieła rec.) Christoph J. Scriba (aut. dzieła rec.) s. 581-582
5 Sympozjum Grupy Roboczej Historii Chemii Towarzystwa Chemicznego NRD Georgienthal (Turyngia), 18-20 listopada 1987 r. Roman Mierzecki s. 583-584
200 lat wykładów chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim Roman Mierzecki s. 731-734
Letnia szkoła historii chemii Roman Mierzecki s. 735-736