Znaleziono 12 artykułów

Zofia Zielińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polonistyka w Austrii Zofia Zielińska s. 59-64
W sprawie autorstwa "Refleksyi nad pismem wydanym pod imieniem Imci pana Rzewuskiego, hetmana polnego koronnego" Zofia Zielińska s. 111-118
W odpowiedzi Jerzemu Łojkowi Zofia Zielińska s. 194-196
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Polska Partia Socjalistyczna a parlamentaryzm II RP", Piotrków Trybunalski, 29 września 2012 r. Maciej Hubka Zofia Zielińska s. 257-260
Trojanowski czy Rzewuski? W sprawie autorstwa trzech pism z lat 1788-1790 Zofia Zielińska s. 279-287
Jerzy Michalski (9 IV 1924 - 26 II 2007) Zofia Zielińska s. 301-309
Stanisław August, Konstytucja i Targowica Zofia Zielińska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 317-336
"Konferencja barska w Wielkopolsce 1768-1770", Wacław Szczygielski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zofia Zielińska Wacław Szczygielski (aut. dzieła rec.) s. 344-347
W rozbracie z warsztatem historyka : (w związku z książką Carrère d'Encausse, H., Catherine II, Paris 2002) Zofia Zielińska s. 349-363
Sprawa Tarły raz jeszcze Zofia Zielińska s. 393-410
Mechanizm sejmikowy i klientela radziwiłłowska za Sasów Zofia Zielińska s. 397-419
Pogłoski o rozbiorze Polski oraz ich reperkusje w Rzeczypospolitej w okresie bezkrólewia 1763-1764 r. Zofia Zielińska s. 543-571