Znaleziono 20 artykułów

Cezary Kuklo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie o Profesorze Jakubie Goldbergu Cezary Kuklo s. 9-14
Przedmowa Cezary Kuklo s. 17-21
Andrzej Wyczański (1924-2008) Cezary Kuklo s. 72-77
Struktura dynamiczna małego miasta polskiego w końcu XVIII wieku : przykład Radziejowa na Kujawach Cezary Kuklo s. 103-115
"Wielka Transformacja. Badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866–1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych”, Michał Kopczyński, Warszawa 2006 : [recenzja] Cezary Kuklo Michał Kopczyński (aut. dzieła rec.) s. 160-164
Metamorfozy społeczne”, t. 3, „Historia społeczna. Metodologia – ewolucja – perspektywy”, Janusz Żarnowski, Warszawa 2011 : [recenzja] Cezary Kuklo Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 247-251
„Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początków XVIII wieku”, Krzysztof Mikulski, Toruń 1999 : [recenzja] Cezary Kuklo Krzysztof Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"English population history from family reconstitution 1580-1837”, E. A. Wrigley, R. S. Davies, J. E. Oeppen, R. S. Schofield, Cambridge-New York 1997 : [recenzja] Cezary Kuklo R. S. Davies (aut. dzieła rec.) J. E. Oeppen (aut. dzieła rec.) R. S. Schofield (aut. dzieła rec.) E. A. Wrigley (aut. dzieła rec.) s. 291-294
"Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej", Cezary Kuklo, Warszawa 2009 : [recenzja] Zenon Guldon Cezary Kuklo (aut. dzieła rec.) s. 293-296
"Dans l’intimité des familles bordelaises. Les élites et leurs comportements au XVIII siècle", Stéphane Minvielle, Paris 2009 : [recenzja] Cezary Kuklo Stéphane Minvielle (aut. dzieła rec.) s. 306-310
„Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne”, Cezary Kuklo, Białystok 1998 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Cezary Kuklo (aut. dzieła rec.) s. 311-314
Struktury demograficzne i etniczne miast prywatnych w Koronie w XVI–XVIII wieku : Uwagi wstępne Cezary Kuklo s. 319-356
"Dzieje Warszawy, t. II: Warszawa w latach 1526-1795", pod red. Stefana Kieniewicza, oprac. M. Bogucka [et al.], Warszawa 1984 : [recenzja] Cezary Kuklo Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 321-326
„Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku”, Anna Laszuk, Warszawa 1999 : [recenzja] Cezary Kuklo Anna Laszuk (aut. dzieła rec.) s. 356-358
Nowy zarys przeszłości demograficznej starego kontynentu : (na marginesie książki Histoire des populations de l'Europe, sous la direction de Jean-Pierre Bardet et Jacques Dupâquier, t. I: Des origines aux prémices de la révolution démographique, Paris 1997, s. 660; t. II: La Révolution démographique 1750-1914, Paris 1998, s. 647) Cezary Kuklo Jean-Pierre Bardet (aut. dzieła rec.) Jacques Dupâquier (aut. dzieła rec.) s. 365-374
„Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie”, Cezary Kuklo, Białystok 1991 : [recenzja] Anna Laszuk Cezary Kuklo (aut. dzieła rec.) s. 375-378
"Bourg en Bresse au 16 siècle. Les hommes et la ville", Denis Turrel, Paris 1986 : [recenzja] Cezary Kuklo Denis Turrel (aut. dzieła rec.) s. 391-394
„Histoire et sociétés rurales. Un renouveau pour l'histoire rurale”, nr 1, 2, Caen 1994 : [recenzja] Cezary Kuklo s. 469-471
„Late seventeenth-century Edinburg. A demography study”, Helen M. Dingwall, Hants 1994 : [recenzja] Cezary Kuklo Helen M. Dingwall (aut. dzieła rec.) s. 478-480
„Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku”, Andrzej Karpiński, Warszawa 1995 : [recenzja] Cezary Kuklo Andrzej Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 663-666