Znaleziono 7 artykułów

Anna Laszuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Włoskie rodziny renesansowe : (w związku z książką Christiane Klapisch-Zuber, La maison et le nom. Strategies et rituels dans L'Italie de la Renaissance, Paris 1990) Anna Laszuk Christiane Klapisch-Zuber (aut. dzieła rec.) s. 119-126
Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza Anna Laszuk s. 159-164
„Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku”, Anna Laszuk, Warszawa 1999 : [recenzja] Cezary Kuklo Anna Laszuk (aut. dzieła rec.) s. 356-358
„Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie”, Cezary Kuklo, Białystok 1991 : [recenzja] Anna Laszuk Cezary Kuklo (aut. dzieła rec.) s. 375-378
Szlachta w województwie krakowskim w świetle rejestrów pogłównego z 1622 roku Anna Laszuk s. 425-456
„Familie und Arbeitsteilung: historischvergleichende Studien, Kulturstudien”, Michael Mitterauer, Wien 1992 : [recenzja] Anna Laszuk Michael Mitterauer (aut. dzieła rec.) s. 524-529
„Historiens et populations. Liber amicorum Étienne Hélin”, Louvain-la-Neuve 1991 : [recenzja] Anna Laszuk s. 533-534