Znaleziono 34 artykuły

Michał Kopczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Body height as a measure of the standard of living: Europe, America And Asia Michał Kopczyński s. 39-60
Archiwum na dysku : (na marginesie "Nederlands Historisch Data Archief I: Eindverslag van een pilot project", sammengesteld door P. K. Doorn, M.P.M. van Horik, L. J. Touwen, Amsterdam 1990; "Nederlands Historisch Data Archief II: Chronos Historical Data Archive System: handbook of a prototype", ed. by P. K. Doorn, Amsterdam 1990; "Nederlands Historisch Data Archief III: Historische databestanden Nederland 1990", sammengesteld door N. S. van Hall, W. van Tellinge, Amsterdam 1990) Michał Kopczyński s. 115-118
"Wielka Transformacja. Badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866–1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych”, Michał Kopczyński, Warszawa 2006 : [recenzja] Cezary Kuklo Michał Kopczyński (aut. dzieła rec.) s. 160-164
„Suurten kuolovuosien (1696-1697) väestönmenetys Suomessa”, Seppo Muroma, Helsinki 1991 : [recenzja] Michał Kopczyński Seppo Muroma (aut. dzieła rec.) s. 173-175
„Just a sack of potatoes? Crisis experiences in European societies, past and present”, wyd. Antti Häkkinen, Helsinki 1992 : [recenzja] Michał Kopczyński Antti Häkkinen (aut. dzieła rec.) s. 175-179
"Adel forpligter... Studier over den danske adel gaeldstiftelse i 16. og 17. århundred", Ole Fenger, Erling Ladewig Petersen, Købenavn 1983 : [recenzja] Michał Kopczyński Ole Fenger (aut. dzieła rec.) Erling Ladewig Petersen (aut. dzieła rec.) s. 180-182
Edison - jak mężczyźni wyzwolili kobiety i co z tego wynikło Michał Kopczyński s. 199-217
Od domu orańskiego do domu Bushów: czterysta lat "rewolucji militarnej" Geoffrey Parker Michał Kopczyński (tłum.) s. 217-243
"Podstawy statystyki : podręcznik dla humanistów", Michał Kopczyński, Warszawa 2005 : [recenzja] Aneta Bołdyrew Michał Kopczyński (aut. dzieła rec.) s. 246-249
Wpływ I wojny światowej na poziom życia w Królestwie Polskim w świetle mierników biologicznych Michał Kopczyński s. 301-321, 389
Patroni i klienci w dziejach Szwecji nowożytnej : (w związku z pracą Klient och patron. Befordringsvägar och ståndscirkulation i det gamla Sverige, Utigvare: Magnus von Platen, Natur och Kultur, Stockholm 1988, s. 154) Michał Kopczyński Magnus von Platen (aut. dzieła rec.) s. 313-318
Sympozjum naukowe „Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach”, Olsztyn, 27–28 października 2014 r. Michał Kopczyński s. 323-331
Trend sekularny i trendy warstwowe we wzroście poborowych z Królestwa Polskiego w latach 1874-1913 Michał Kopczyński s. 327-337
Młodość i młodzież na Kujawach w XVIII wieku : rzecz o czeladzi i służbie w świetle parafialnych spisów mieszkańców z 1791 roku Michał Kopczyński s. 329-350, 413
"Sveriges historia 1521-1809. Stormaktsdröm och smastatsrealiteter", Göran Behre, Lars-Olof Larsson, Eva Österberg, Stockholm 1985 : [recenzja] Michał Kopczyński Göran Behre (aut. dzieła rec.) Lars-Olof Larsson (aut. dzieła rec.) Eva Österberg (aut. dzieła rec.) s. 339-340
„Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden”, Peter Englund, Stockholm 1989 : [recenzja] Michał Kopczyński Peter Englund (aut. dzieła rec.) s. 351-354
Prawo czy obowiązek? Funkcje urzędów w Rzeczypospolitej i Szwecji XVII wieku Michał Kopczyński s. 371-381
"Udnaevnelseretten i enevaeldens magtpolitiske system 1660-1730", Birgit Bjerre Jensen, Administrationhistoriske studies nr 12, Rigsarkivet 1987 : [recenzja] Michał Kopczyński Birgit Bjerre Jensen (aut. dzieła rec.) s. 388-391
„A guide to historical datafiles held in Machine-Readable Form”, red. K. Schurer, S. J. Anderson, J. A. Duncan, London 1992 : [recenzja] Michał Kopczyński S. J. Anderson (aut. dzieła rec.) J. A. Duncan (aut. dzieła rec.) K. Schurer (aut. dzieła rec.) s. 389-391
"Godsdrift og magtstat. Det danske ressourcesystem 1630-1730", Erling Ladewig Petersen, Odense 1987 : [recenzja] Michał Kopczyński Erling Ladewig Petersen (aut. dzieła rec.) s. 404-405
"The Cambridge World History of Human Disease", ed. Kenneth F. Kiple, Cambridge 1993 : [recenzja] Michał Kopczyński Kenneth F. Kiple (aut. dzieła rec.) s. 407
"Peregrinatio Academica. Det svenska samhället och de utrikes studieresorna unter 1600-talet", Lars Niléhn, Lund 1984 : [recenzja] Michał Kopczyński Lars Niléhn (aut. dzieła rec.) s. 429-430
Sympozjum „Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej”, Warszawa, 29 listopada 2013 r. Michał Kopczyński s. 488-493
„Życie codzienne w XVIII-XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności”, pod red. Bożeny Płonki–Syrokii Andrzeja Syroki, Wrocław 2003 : [recenzja] Michał Kopczyński Bożena Płonka–Syroka (aut. dzieła rec.) Andrzej Syroka (aut. dzieła rec.) s. 499-504
Auksologia historyczna : nowa droga czy manowce historii gospodarczej? Michał Kopczyński s. 525-540, 589
Żydowska fizys. Wysokość ciała i standard życia Żydów w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku Michał Kopczyński s. 547-565
"Plundring, skatter och den fecdala statens framväxt. Organisatoriska tendenser i Sverige under övergången från vigingatid till tidig medeltid", Thomas Lindkvist, Opuscula Historica Upsaliensia 1, Uppsala 1988 : [recenzja] Michał Kopczyński Thomas Lindkvist (aut. dzieła rec.) s. 619-620
"Dansk-norske studierejser fra reformationem til enevaelden 1536-1660. Med en matrikel over studerande i udlandet", Vello Helk, Odense University Studies in History and Social Sciencest t. 101, Odense 1987 : [recenzja] Michał Kopczyński Vello Helk (aut. dzieła rec.) s. 624-625
"The Age of New Sweden", wyd. Arne Losman, Agneta Lundström, Margareta Revera, Stockholm 1988; Stellan Dahlgren, Hans Norman, "The Rise and Fall of New Sweden. Governor Johan Risingh's Journal 1654-1655 in its Historical Context", Uppsala 1988 : [recenzja] Michał Kopczyński Stellan Dahlgren (aut. dzieła rec.) Arne Losman (aut. dzieła rec.) Agneta Lundström (aut. dzieła rec.) Hans Norman (aut. dzieła rec.) Margareta Revera (aut. dzieła rec.) s. 627-628
Szlachta i państwo w XVI-XVIII wieku - model szwedzki : (na marginesie książki Jana Samuelsona, Aristokrat eller förädlad bonde? Det svenska frälsets ekonomi, polotik och sociala förbindelser under tiden 1523-1611, Bibliotheca Historica Lundensis 77, Lund University Press 1993, s. 361) Michał Kopczyński Jan Samuelson (aut. dzieła rec.) s. 643-654
"The Riksdag: A History of the Swedish Parliament", wyd. M. F. Metcalf, oprac. S. Carlsson [et al.], Stockholm 1987 : [recenzja] Michał Kopczyński S. Carlsson (aut. dzieła rec.) M. F. Metcalf (aut. dzieła rec.) s. 777-778
"Över gränser. Festskrift till Birgitta Odén", Lund 1987 : [recenzja] Michał Kopczyński s. 794
"Polsk feudalisme? En historiografisk oversigt", Peter Dahlgreen, Roskilde 1986 : [recenzja] Michał Kopczyński Peter Dahlgreen (aut. dzieła rec.) s. 821-822
Old timber to new fires... Raz jeszcze o rewolucyjności rewolucji przemysłowej : (na marginesie książki Was the Industrial Revolution necessary?, edited by Graeme Donald Snooks, Routledge, London and New York 1994, s. 157) Michał Kopczyński Graeme Donald Snooks (aut. dzieła rec.) s. 861-869