Znaleziono 1 artykuł

J. A. Duncan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„A guide to historical datafiles held in Machine-Readable Form”, red. K. Schurer, S. J. Anderson, J. A. Duncan, London 1992 : [recenzja] Michał Kopczyński S. J. Anderson (aut. dzieła rec.) J. A. Duncan (aut. dzieła rec.) K. Schurer (aut. dzieła rec.) s. 389-391