Znaleziono 1 artykuł

Graeme Donald Snooks

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Old timber to new fires... Raz jeszcze o rewolucyjności rewolucji przemysłowej : (na marginesie książki Was the Industrial Revolution necessary?, edited by Graeme Donald Snooks, Routledge, London and New York 1994, s. 157) Michał Kopczyński Graeme Donald Snooks (aut. dzieła rec.) s. 861-869