Znaleziono 10 artykułów

Krzysztof Mikulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zamiast wstępu Krzysztof Mikulski s. 5
Przestrzenny i społeczny rozwój Torunia do końca XVIII wieku Krzysztof Mikulski s. 19-27
Rodzina Papę : kupcy i bankierzy Torunia w średniowiecznej Europie Krzysztof Kopiński Krzysztof Mikulski s. 21-40
Unifikacja ustrojowa i centralizacja władzy w Toruniu w XV-XVIII wieku : zarys problemów badawczych Krzysztof Mikulski s. 29-40
Szlachta powiatu świeckiego w województwie pomorskim w XVI-XVIII wieku : zmiany struktury majątkowej Krzysztof Mikulski s. 35-60
"Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku", Krzysztof Mikulski, Toruń 1999 : [recenzja] Tomasz Jasiński Krzysztof Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 185-188
„Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początków XVIII wieku”, Krzysztof Mikulski, Toruń 1999 : [recenzja] Cezary Kuklo Krzysztof Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"Toruński słownik biograficzny", t. 5, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Toruń 2007 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Krzysztof Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 276-279
"Toruński słownik biograficzny", t. 7, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Toruń 2014 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Krzysztof Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 347-349
"Toruński słownik biograficzny", t. 4, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Toruń 2004 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Krzysztof Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 347-350