Znaleziono 1 artykuł

Jean-Pierre Bardet

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowy zarys przeszłości demograficznej starego kontynentu : (na marginesie książki Histoire des populations de l'Europe, sous la direction de Jean-Pierre Bardet et Jacques Dupâquier, t. I: Des origines aux prémices de la révolution démographique, Paris 1997, s. 660; t. II: La Révolution démographique 1750-1914, Paris 1998, s. 647) Cezary Kuklo Jean-Pierre Bardet (aut. dzieła rec.) Jacques Dupâquier (aut. dzieła rec.) s. 365-374