Znaleziono 13 artykułów

Bohdan Baranowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Położenie chłopów u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej", B. Baranowski, Z. Libiszowska, R. Rosin, Warszawa 1953 : [recenzja] Antonina Keckowa Janina Leskiewiczowa Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) R. Rosin (aut. dzieła rec.) s. 112-115
"Źródła ikonograficzne do historii rolnictwa polskiego", Bohdan Baranowski, Tadeusz Dziekoński, Julian Bartyś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Marian Wachowski Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) Tadeusz Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 158-163
Z dziejów polsko-gruzińskich stosunków kulturalnych z połowy XIX wieku : opisy Gruzji Mateusza Gralewskiego Bohdan Baranowski s. 175-182
"Polskie młynarstwo", Bohdan Baranowski, Wrocław 1977 : [recenzja] Henryk Jost Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 176-178
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Bohdan Baranowski s. 216-218
"W kręgu upiorów i wilkołaków", Bohdan Baranowski, Łódź 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 269
Geneza sojuszu kozacko-tatarskiego z 1648 r. Bohdan Baranowski s. 276-287
"W sołdaty na Kaukaz" : położenie polskich działaczy politycznych wysłanych karnie do służby wojskowej na Kaukazie w drugim trzydziestoleciu XIX w. Bohdan Baranowski s. 279-293
"Stosunki polsko-tatarskie w latach 1632-1648", Bohdan Baranowski, Łódź 1949; "Borba moskowskogo Gosudarstwa s Tatarami w pierwoj połowinie XVII wieka", A. A. Nowosielski, Moskwa 1948 : [recenzja] Władysław Czapliński Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) A. A. Nowosielski (aut. dzieła rec.) s. 436-441
"Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629", Bohdan Baranowski, Łódź 1948 : [recenzja] Władysław Czapliński Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 436-438
"Procesy o czary w Lublinie w XVII i XVIII w.", Mirosława Dąbrowska-Zakrzewska, Odbitka z "Prac i materiałów etnograficznych" t. VI, Lublin 1947-1948 : [recenzja] Bohdan Baranowski Mirosława Dąbrowska-Zakrzewska (aut. dzieła rec.) s. 438-439
"Jarłyki krymskie z czasów Jana Kazimierza", Abdullah Zihni Soysal, Warszawa 1939 : [recenzja] Bohdan Baranowski A. Zihni Soysal (aut. dzieła rec.) s. 458-460
"Z dziejów antyfeudalnych ruchów chłopskich na Podlasiu : walka chłopów suraskich z feudalnym uciskiem w XVI-XVIII wieku", Bohdan Baranowski, Warszawa 1953 : [recenzja] Jan Glinka Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 648-653