Znaleziono 7 artykułów

Franciszka Ramotowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wielka prowokacja" 1864 r. w świetle nowych źródeł archiwalnych Franciszka Ramotowska s. 85-116
"Galicja w powstaniu styczniowym", red. tomu S. Kieniewicz, I. Miller, do dr. przygotowali S. Kieniewicz, F. Ramotowska, W. Śliwowska, "Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty", Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) I. Miller (aut. dzieła rec.) Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 190-191
Akta śledcze tajnego towarzystwa "Fraternitas" zawiązanego w Chełmie w 1840 r. Franciszka Ramotowska s. 301-317
Listy z Syberii Feliksa Kowalskiego do brata Edmunda Franciszka Ramotowska s. 562-570
"Rząd Narodowy Polski w latach 1863-1864", Franciszka Ramotowska, Warszawa-Łódź 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 599
"Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym, t. 1: Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816-1828", do dr. przyg. i wstępem opatrz. Janina Leskiewiczowa, Franciszka Ramotowska, Warszawa 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 636-637
"Traktat o wieczystym przymierzu między narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy", Wojciech Bogumił Jastrzębowski, oprac. i zarys dziejów myśli pacyfistycznej Franciszka Ramotowska, Warszawa-Łódź 1985 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Wojciech Bogumił Jastrzębowski (aut. dzieła rec.) Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 844-845