Znaleziono 2 artykuły

I. Miller

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Galicja w powstaniu styczniowym", red. tomu S. Kieniewicz, I. Miller, do dr. przygotowali S. Kieniewicz, F. Ramotowska, W. Śliwowska, "Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty", Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) I. Miller (aut. dzieła rec.) Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Ruch rewolucyjny 1861 roku w Królestwie Polskim. Manifestacje na prowincji", red. S. Kieniewicz, I. Miller, K. Groniowski, K. Morawska, W. Śliwowska, Wrocław - Warszawa - Kraków 1963 : [recenzja] K. Groniowski Ludwik Zabielski S. Kieniewicz (aut. dzieła rec.) I. Miller (aut. dzieła rec.) K. Morawska (aut. dzieła rec.) W. Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 253-256