Znaleziono 21 artykułów

Dorota Zamojska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ta ludność życzy mieć uniwersytet..." - walka o utworzenie Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie Dorota Zamojska
Ile było tomów "Roczników Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk"? Dorota Zamojska s. 40-41
Nabytki Archiwum PAN w latach 1991-1993 Alicja Kulecka Dorota Zamojska s. 109-120
Konferencje Rektorów Szkół Akademickich w Polsce w okresie międzywojennym : reprezentacja środowiska akademickiego wobec zmian ustawodawstwa Dorota Zamojska s. 113-164
Nabytki Archiwum PAN w latach 1993-1994 Alicja Kulecka Dorota Zamojska s. 113-122
„Un monde à l'usage des demoiselles”, Paule Constant, Paris 1987 : [recenzja] Dorota Zamojska Paule Constant (aut. dzieła rec.) s. 115-118
Nabytki archiwum PAN w 2001 r. Dorota Zamojska s. 123-126
Nabytki Archiwum PAN w roku 2003 Dorota Zamojska s. 133-138
Nabytki Archiwum PAN w 2002 r. Dorota Zamojska s. 161-164
Nabytki Archiwum PAN w 1996 r. Dorota Zamojska s. 161-168
"Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni", Jan Draus, Kraków 2007 : [recenzja] Dorota Zamojska Jan Draus (aut. dzieła rec.) s. 180-182
Obchody 200. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk Dorota Zamojska s. 197-204
"Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w połowie XIX i na początku XX wieku", Nikodem Bończa Tomaszewski, Wrocław 2006 : [recenzja] Dorota Zamojska Nikodem Bończa Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 204-208
Materiały do dziejów medycyny w Zbiorach Archiwum PAN w Warszawie Dorota Zamojska s. 217-226
"Kariery zawodowe studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzenia chłopskiego z lat 1860/61-1917/18", Andrzej Kazimierz Banach, Kraków 2009 : [recenzja] Dorota Zamojska Andrzej Kazimierz Banach (aut. dzieła rec.) s. 225-229
Nabytki Archiwum PAN w roku 2004 Dorota Zamojska s. 231-234
"Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)", Mariusz Kulczykowski, Kraków 2004 : [recenzja] Dorota Zamojska Mariusz Kulczykowski (aut. dzieła rec.) s. 236-242
"Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej w okresie międzywojennym", Agnieszka Graboń, Kraków 2008 : [recenzja] Dorota Zamojska Agnieszka Graboń (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915-1920", Dorota Zamojska, Warszawa 2009 : [recenzja] Joanna Schiller Dorota Zamojska (aut. dzieła rec.) s. 269-277
"Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946", Adam Redzik, Lublin 2006 : [recenzja] Dorota Zamojska Adam Redzik (aut. dzieła rec.) s. 315-318
"Ziemiaństwo polskie 1795-1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi", pod red. Janiny Leskiewiczowej, Warszawa 1985 : [recenzja] Dorota Zamojska Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 585-589