Znaleziono 26 artykułów

Adam Redzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkic z dziejów szkolnictwa wyższego we Lwowie Adam Redzik s. 93-109
Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej i w czasie II wojny światowej Adam Redzik s. 111-152
Profesor Ernest Till (1846-1926) : w stusześćdziesięciolecie urodzin i osiemdziesięciolecie śmierci Adam Redzik s. 125-132
Spółka cicha : kilka uwag na tle porównawczym Adam Redzik s. 136-146
Mieczysław Honzatko – profesor, kodyfikator, adwokat Adam Redzik s. 143-152
Polski Mozart Adam Redzik s. 145-146
Z dziejów adwokatury lwowskiej Adam Redzik s. 157-165
Historie Lwowa, czyli miasto w cieniu granic Marian Mudryj Adam Redzik (tłum.) s. 166-174
Konferencja naukowa pt. „Karno-polityczne koncepcje Profesora Juliusza Makarewicza – wczoraj i dziś (w 50. rocznicę śmierci)” – Lublin–Kazimierz Dolny, 26–28 września 2005 r. Adam Redzik s. 173-175
Ogólnopolskie Forum "Terroryzm a bezpieczeństwo w Unii Europejskiej", zorganizowane w ramach Programu Informacyjnego "Debata Europejska 2005", Warszawa, 28 listopada 2005 r. Adam Redzik s. 193-195
Sprawozdanie z konferencji "Czy i jak zmieniać prawo karne - opinie sędziów i prokuratorów", odbytej w Sądzie Najwyższym 8 grudnia 2005 r. Adam Redzik s. 196-202
"W pół drogi" : polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium poświęcone tematyce umów i unifikacji europejskiego prawa prywatnego, 19-22 stycznia 2006 r., Kraków Adam Redzik s. 207-209
"Prawo a polityka" : konferencja wydziałowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 24 lutego 2006 r., Warszawa Adam Redzik s. 209-211
"Cuius regio eius religio?" : sprawozdanie ze Zjazdu Historyków Państwa i Prawa, Lublin, 22-24 września 2006 r. Adam Redzik s. 218-221
"Europeizacja Prawa Prywatnego" : sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Wisła, 28-30 września 2006 r. Adam Redzik s. 221-228
"Stanisław Starzyński (1853-1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego", Adam Redzik, Warszawa-Kraków 2012 : [recenzja] Aleksander Stępkowski Adam Redzik (aut. dzieła rec.) s. 225-237
"Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego", Franciszek Longchamps de Bérier, Wrocław 2004 : [recenzja] Adam Redzik Franciszek Longchamps de Bérier (aut. dzieła rec.) s. 253-259
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Lwów : miasto - społeczeństwo - kultura", Lwów 18-20 maja 2006 r. Adam Redzik s. 258
Wręczenie nagród w XLI Konkursie "państwa i prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie w dziedzinie nauk prawnych, Warszawa, 19 czerwca 2006 r. Adam Redzik s. 264-266
"História advokácie na Slovensk", Peter Kerecman, Rudolf Manik, Bratislava 2011 : [recenzja] Adam Redzik Peter Kerecman (aut. dzieła rec.) Rudolf Manik (aut. dzieła rec.) s. 264-265
"Profesor Stanisław Walczak: promotor reform więziennictwa w latach 1957–1969", pod. red. Michała Porowskiego, Legnica 2012 : [recenzja] Adam Redzik Michał Porowski (aut. dzieła rec.) s. 288-291
Uroczystość wręczenia corocznych nagród z dziedziny prawa międzynarodowego im. Profesora Manfreda Lachsa Adam Redzik s. 310
"Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946", Adam Redzik, Lublin 2006 : [recenzja] Dorota Zamojska Adam Redzik (aut. dzieła rec.) s. 315-318
"Joanna Ostrowska, Tak musiało być : wspomnienia", oprac. Adam Redzik, Warszawa – Łomianki 2007 : [recenzja] Agnieszka Gątarczyk Adam Redzik (aut. dzieła rec.) s. 342-344
O nadużyciu raz jeszcze Adam Redzik s. 352-353
"Muzeum Sądownictwa w Koźmińskim" Adam Redzik s. 362-363