Znaleziono 17 artykułów

Juliusz Łukasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki nowoczesnego systemu energetycznego na ziemiach polskich Juliusz Łukasiewicz s. 29-44
Jeszcze o strukturze agrarnej Królestwa Polskiego po uwłaszczeniu : (w związku z odpowiedzią R. Chomać na artykuł polemiczny na marginesie prac L. Groniowskiego, Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871-1914, Warszawa 1966; R. Chomać, Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1970) Juliusz Łukasiewicz s. 103-107
"Białostocki okręg przemysłu włókienniczego do 1945 r. : czynniki rozwoju i zagadnienia lokalizacyjne", Andrzej Werwicki, Warszawa 1957 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Juliusz Łukasiewicz Andrzej Werwicki (aut. dzieła rec.) s. 162-165
"Początki mechanizacji rolnictwa polskiego", Julian Bartyś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"L'industrie textile au temps du Second Empire", Claude Fohlen, Paris 1956 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Claude Fohlen (aut. dzieła rec.) s. 190-194
O strukturze agrarnej Królestwa Polskiego po uwłaszczeniu : (na marginesie prac: L. Groniowskiego, Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871-1914, Warszawa 1966; R. Chomać, Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1970) Juliusz Łukasiewicz s. 295-315
O handlu zewnętrznym Królestwa Polskiego : (w związku z książką Andrzeja Jezierskiego, Handel zagraniczny Królestwa Polskiego 1815-1914, Warszawa1967) Juliusz Łukasiewicz s. 307-316
"Social-Economic Researches on the History of East-Central Europe", Budapest 1970 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz s. 362-366
"Recherches sur la formation de la grande entreprise capitaliste (1815-1848)", Bertrand Gille, Paris 1959 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Bertrand Gille (aut. dzieła rec.) s. 370-372
Z badań nad procesem przewrotu technicznego w hutnictwie żelaza w Królestwie Polskim Juliusz Łukasiewicz s. 513-547
"Nieudana próba kapitalistycznej industrializacji", Jerzy Jedlicki, Warszawa 1964 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Jerzy Jedlicki (aut. dzieła rec.) s. 529-534
"Kryzys agrarny na ziemiach polskich w końcu XIX wieku", Juliusz Łukasiewicz, Warszawa 1968 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Juliusz Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 606-609
"Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871-1914", Krzysztof Groniowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Krzysztof Groniowski (aut. dzieła rec.) s. 706-710
"Polska klasa robotnicza : studia historyczne", t. I-III, pod red. Stanisława Kalabińskiego, Warszawa 1970-1972 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) s. 736-741
"Handel zagraniczny Księstwa Warszawskiego", Barbara Grochulska, Warszawa 1967 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) s. 741-744
"Początki klasy robotniczej Warszawy", Tadeusz Łepkowski, Warszawa 1956 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Juliusz Łukasiewicz Tadeusz Łepkowski (aut. dzieła rec.) s. 805-812
Zmiany kierunków szlaków handlowych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku Juliusz Łukasiewicz s. 823-838