Znaleziono 3 artykuły

Henryk Kamieński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pamiętniki i wizerunki", Henryk Kamieński, z rękopisów przygotowała do druku i przypisami opatrzyła Irmina Śliwińska, wstęp opracował Witold Kula, okładkę projektował Stanisław Kobielski, Wrocław 1951, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. LVI, XX, 323, 1 nlb., w tekście 2 ryciny : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Henryk Kamieński (aut. dzieła rec.) Stanisław Kobielski (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 341-349
"Wspomnienia więźnia", Henryk Kamieński, przełożyła z francuskiego Helena Devechy, wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Zakrzewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Władimir A. Djakow Helena Devechy (aut. dzieła rec.) Henryk Kamieński (aut. dzieła rec.) Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) Hanna Burkhardt (tłum.) s. 375-383
"Stan średni i powstanie", Henryk Kamieński, wyd. Wanda Stummer i Stefan Kieniewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Biernat Henryk Kamieński (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Wanda Stummer (aut. dzieła rec.) s. 417-418