Znaleziono 5 artykułów

Władimir A. Djakow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tadeusz Łada-Zabłocki a Studenckie Polskie Towarzystwo Literackie w Moskwie : w świetle nowych materiałów archiwalnych Władimir A. Djakow Janina Sidorska (tłum.) s. 163-188
"Literackie zainteresowania konspiratorów polskich z lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku", Władimir A. Djakow, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Władimir A. Djakow (aut. dzieła rec.) s. 171
"Tadeusz Łada-Zabłocki a studenckie Polskie Towarzystwo Literackie w Moskie. W świetle nowych materiałów archiwalnych", Władimir A. Djakow, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Barbara Paczkowska Władimir A. Djakow (aut. dzieła rec.) s. 175
Edward Dembowski i rewolucyjne spiski na początku lat czterdziestych XIX wieku Władimir A. Djakow Wiktoria Śliwowska (tłum.) s. 261-283
"Wspomnienia więźnia", Henryk Kamieński, przełożyła z francuskiego Helena Devechy, wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Zakrzewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Władimir A. Djakow Helena Devechy (aut. dzieła rec.) Henryk Kamieński (aut. dzieła rec.) Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) Hanna Burkhardt (tłum.) s. 375-383