Znaleziono 18 artykułów

Henryk Słabek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Styl życia robotników polskich (1945-1989) Henryk Słabek s. 47-72
Polski rok 1989 : rewolucja, przewrót, restauracja? Henryk Słabek s. 103-116
W związku z problematyką sesji i publikacji "Wojna domowa czy nowa okupacja?" : uwagi Henryk Słabek s. 103-109
Historia społeczna Polski (1945-1989) Henryk Słabek s. 103-122
Kościół katolicki w Polsce 1945-1989 : (w związku z wybranymi publikacjami) Henryk Słabek s. 113-139
Załoga fabryczna (jedność i sprzeczność) 1945-1989 Henryk Słabek s. 113-141
Władza i intelektualiści Henryk Słabek s. 121-131
Inteligencja, postawy, zachowania Henryk Słabek s. 133-138
Witold Kula - historia - polityka Henryk Słabek Witold Kula (aut. dzieła rec.) s. 145-154
„Inaczej o historii Polski 1945–1989”, Henryk Słabek, Warszawa 2000 : [recenzja] Andrzej Garlicki Henryk Słabek (aut. dzieła rec.) s. 150
Polski realny socjalizm a społeczeństwo i naród 1945-1989 : (w związku z wybranymi publikacjami) Henryk Słabek s. 151-165
Sprzeczności, konflikty i upadek polskiego "realnego socjalizmu" Henryk Słabek s. 153-161
O przemieszczeniach społecznych : (na tle porównawczym) Henryk Słabek s. 153-162
Władza a chłopi (1948-1956) Henryk Słabek s. 194-197
"Duch i władza. Intelektualiści podzielonych Niemiec wobec państwa i narodu", Maria Tomczak, Poznań 1996 : [recenzja] Henryk Słabek Maria Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 212-214
"Obraz robotników polskich w świetle ich świadectw własnych i statystyki 1945-1989", Henryk Słabek, Warszawa - Kutno 2004, Instytut Historii PAN, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, ss. 415 : [recenzja] Hubert Wilk Janusz Żarnowski Henryk Słabek (aut. dzieła rec.) s. 257-271
Jerzy Janusz Terej (1934-1979) : sprzed i po dwudziestu latach Henryk Słabek s. 281-284
O zasadach nadziału gospodarstw rolnych dla repatriantów na ziemiach dawnych Henryk Słabek s. 434-453