Znaleziono 4 artykuły

Anna Lisowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Studia i portrety", Zofia Szmydtowa, indeks opracowała Anna Lisowska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 442, 2 nlb. : [recenzja] Janina Abramowska Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 255-262
"Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta", Zdzisław Libera, indeks zestawiła Anna Lisowska, redaktor tomu Hanna Szwankowska, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Wiedzy o Warszawie, subsydiowana przez Wydział Kultury Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy, komitet redakcyjny serii: Marian M. Drozdowski, Halina Kiepurska, Ryszard Kołodziejczyk, Maria Nietyksza, Jan Kosim, Hanna Szwankowska, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, ss. 244, 4 nlb. + 12 wklejek ilustr. : [recenzja] Julian Platt Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) Hanna Szwankowska (aut. dzieła rec.) s. 315-324
"O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967", Kazimierz Wyka, indeks zestawiła Anna Lisowska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 362, 2 nlb. : [recenzja] Roman Zimand Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 316-330
"Romantyzm. Studia o ideach i stylu", Maria Janion, indeksy zestawiły Małgorzata Czermińska i Anna Lisowska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 361, 3 nlb. : [recenzja] Ireneusz Opacki Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) Maria Janion (aut. dzieła rec.) Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 334-347